06.06.2016

Tăng mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc lên 100 triệu đồng/người/vụ

Nội dung này được thể hiện tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/02/2016 quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự...

06.06.2016

Tòa án không thụ lý đơn đòi nợ BHXH của cơ quan BHXH

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 105/TANDTC-PC&QLKH ngày 14/4/2016 của Tòa án Nhân dân Tối cao.

06.06.2016

Quy định mới về đối tượng đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày 18/02/2016, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện.

06.06.2016

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

03.06.2016

Lịch nghỉ tết và các ngày lễ trong năm 2014

L&A xin được lược trích thông tin về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2014 theoCông văn 10525/VPCP-KGVX của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa...

03.06.2016

Tăng mức lương tối thiểu 2014

Vừa qua Chính phủ vừa cho ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với Người lao động (NLĐ) làm việc ở Doanh nghiệp (DN), Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác,...

03.06.2016

Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) vừa cho công bố hai thông tư liên quan đến việc quản lý, sử dụng và chế độ bồi dưỡng đối với người lao động, L&A xin trích dẫn vài thông tin...

03.06.2016

Không làm lại sổ BHXH nếu có thay đổi số CMND, hộ khẩu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và giấy chứng minh nhân dân (CMND). L&A xin trích dẫn...

03.06.2016

Một số thông tin văn bản luật mới ban hành sắp có hiệu lực

Từ tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2013, nhiều quy định mới điều chỉnh về Hợp đồng lao động, và danh mục cần chữa trị dài ngày của Bộ Y tế bắt đầu có hiệu lực. L&A xin trích dẫn sơ...

03.06.2016

Thông tư mới về thuế thu nhập cá nhân

Vừa qua Bộ Tài Chính vừa cho ban hành Thông tư 111/2013/TT-BTC liên quan đến Thuế Thu Nhập cá nhân hiện hành. L&A xin lược trích dẫn một số nội dung nổi bật của Thông tư liên quan đến việc chịu...