03.06.2016

Các hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012 sắp có hiệu lực

Từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2013, nhiều quy định mới điều chỉnh quan hệ lao động và các vấn đề liên quan sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người lao...

03.06.2016

Những điểm mới trong Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

Từ ngày 1/7/2013, Luật thuế TNCN sửa đổi 2012 chính thức có hiệu lực. L&A xin giới thiệu một số điểm mới của Luật này đến Quý doanh nghiệp.

03.06.2016

Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH về quy định tăng mực điều chỉnh tiền lương đóng BHXH

THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BLĐTBXH VỀ QUI ĐỊNH TĂNG MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH 27/03/ 2013Leave a commentGóc cập nhật luật Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH về qui định tăng mức điều chỉnh tiền...

03.06.2016

Thông tư 16/2013/TT-BTC

Thông tư 16/2013/TT-BTC về Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theoNghị quyết số 02/NQ CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo...

03.06.2016

Điểm mới về thực hiện Bảo hiểm y tế từ 01/09/2014

Ngày 14/07 vừa qua, Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC được ban hành sửa đổi một số quy định về thực hiện bảo hiểm y tế kèm 09/2009/TTLT-BYT-BTC, L&A xin trích dẫn thông tin cụ thể như sau:

03.06.2016

Quy định về làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

L&A xin được trích dẫn thông tin nổi bật của Nghị định 75/2014/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 28/07 về việc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam muốn sử dụng lao động Việt Nam phải...

03.06.2016

Hướng dẫn áp dụng hình thức kỷ luật lao động sa thải

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã có Công văn 2825/LĐTBXH-LĐTL ngày 06/8/2014 hướng dẫn luật lao động về các vấn đề sa thải, giao kết hợp đồng lao động với người cao tuổi và thời gian...

03.06.2016

Những tác động của TPP đến Luật lao động Việt Nam

Việt Nam sẽ phải chỉnh sửa Luật lao động và Luât công đoàn để phù hợp với các nguyên tắc cơ bản được quy định tại công ước của Tổ chức lao động thế giới (ILO), bao gồm:

03.06.2016

Nhiều đối tượng sẽ được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020.

27.05.2016

Shell Case Study

Shell Case Study