23.05.2016

Le & Associates tham gia chương trình “Tự Tin Vào Đời” do trường Đại học kinh tế tổ chức

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2011 tai Học Viện Hành Chính (10 đường 3 tháng 2 quận 10).  Le & Associates đã  tham gia chương trình “Tự Tin Vào Đời” do trường Đại học kinh tế tổ chức với nhiều hoạt...

23.05.2016

Đào tạo doanh nghiệp

Tp.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2011, L&A đã thực hiện thành công lần 3 khóa đào tạo “Kỹ năng giải quyết vấn đề ” cho các quản lý và nhân viên của công ty DKSH Việt Nam. DKSH là một trong 20 công ty...

23.05.2016

L&A tư vấn

Ngày 18/10/2011, L&A triển khai thực hiện dự án “Xây dựng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard)” tại nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam (Vinasoy). Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một hệ thống...

23.05.2016

Labour Case Study Workshop

On 17 September 2011, at Zenta Coffee-Restaurant, Vietnam Human Resources (VNHR) Club and L&A successfully held “Labour Case Study” Workshop in a comfortable and friendly atmosphere, with near 100 VNHR Club’s members are Directors, Managers...

23.05.2016

L&A visited Thanh Loc health care center for the paralyzed and brain-damaged

HCMC, August 27, 2011, on the upcoming occasion of the Mid-Autumn Festival, L&A and members of HCMC Young Businesspeople Association visited and gave gifts to Thanh Loc Health Care Center (District 12).