Cách đơn giản để biết Công ty có đóng BHYT cho bạn hay không

Luật lao động   |   19.09.2017

Khoản 1 Điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: “Không thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các trường hợp người tham gia đã báo giảm đóng BHYT nhưng tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng”. 

Mặt khác, theo Công văn 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017, trên thẻ BHYT chỉ in giá trị sử dụng của thẻ từ ngày …/…/… chứ không còn in ngày hết hạn sử dụng (đối với thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại).

Như vậy, mong muốn biết được Công ty có đóng BHYT cho mình hay không là nhu cầu chính đáng của người lao động. Nay, xin hướng dẫn cách tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT của mình, cụ thể như sau:


Bước 1: Truy cập vào địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx


Bước 2: Nhập thông tin thẻ BHYT
- Mã thẻ
- Ngày/Năm sinh
- Họ tên (Nhập đầy đủ họ và tên)
- Mã xác thực


Bước 3: Click vào tra cứu


(Theo Thuvienphapluat)

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.