Chủ bị phạt tiền nếu trả lương quá thấp cho người lao động

Luật lao động   |   16.10.2017

Điều 96, Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt, nếu chủ doanh nghiệp không thể trả lương đúng kỳ thì không được chậm quá một tháng và phải trả thêm cho lao động khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm trả lương.

Theo khoản 3 điều 13 nghị định 95/2013/NĐ-CP, chủ doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền nếu vi phạm các hành vi sau: trả lương không đúng hạn; trả thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm ban đêm thấp hơn quy định; khấu trừ tiền lương trái quy định tại Điều 101 Bộ luật Lao động; trả không đủ lương ngừng việc cho người lao động...

Mức phạt cụ thể tương ứng với quy mô người lao động bị ảnh hưởng như sau:

                     Mức phạt cao nhất là 50 triệu đồng nếu chủ doanh nghiệp vi phạm về chậm trả lương cho người lao động.

Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định sẽ bị phạt theo các mức sau:

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ một người đến 10 người lao động;

b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Nguồn: Thuvienphapluat

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.