Công bố thông tin thay đổi Tổng giám Đốc

Góc báo chí   |   18.10.2017

Ngày 25/02/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần L&A đã họp và chính thức thông qua Đơn xin từ chức của ông Ngô Đình Đức.

Theo đó, kể từ ngày 01/04/2017 Ông Ngô Đình Đức chính thức thôi giữ vị trí Tổng Giám Đốc của Công ty cổ phần L&A. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và trực tiếp điều hành công ty từ ngày 01/04/2017. 

Xem chi tiết tại đây

 

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.