Đào tạo chéo sáng tạo

Kiến thức nhân sự   |   14.07.2017

Là các chuyên gia, ta thường tự ràng buộc mình với những vai trò đó và quên học bất cứ điều gì khác không phải là một phần của nhiệm vụ cốt lõi của mình. Bằng cách không hạn chế bản thân bằng chức vụ của mình, khái niệm về đào tạo chéo sáng tạo đã được phát triển.

 

Vậy, đào tạo chéo sáng tạo là gì?

 

Ví dụ, một nhà văn có thể học cách thiết kế, một nhà thiết kế có thể học cách mã hóa, hoặc một tay guitar có thể học cách hát. Nó có thể là bất cứ thứ gì, bất cứ cái gì bạn chưa biết.

 

Điều này đã trở thành một xu hướng kinh doanh được nhiều công ty chấp nhận theo thời gian. Xu hướng này giúp cả công ty và nhân viên nhưng nó cũng có những nhược điểm của nó. Sau đây là một danh sách ưu và khuyết điểm:

 

Ưu điểm:

  • Nếu chỉ có một người trong văn phòng biết cách mã hóa, bạn sẽ làm gì nếu người đó không có mặt khi cần giải quyết một số vấn đề? Bỏ qua nó cho đến khi anh ta sẵn sàng? Các nhân viên được đào tạo qua lại có thể chứng minh được thực sự có lợi trong những trường hợp như vậy. Công ty không cần phải dựa vào một người cụ thể để duy trì hoạt động của mình.
  • Nhân viên được đào tạo trong các lĩnh vực khác có thể có ích khi một vai trò được bỏ trống. Đôi khi nhân viên như vậy cũng có thể loại bỏ được nhu cầu thuê nhân sự tạm thời.
  • Nó cũng làm tăng liên kết đội. Nhân viên sẽ nhận thức được công việc của người khác và sẽ biết chính xác vai trò và đóng góp của họ trong mục tiêu tổng thể của công ty. Nhân viên có thể đưa ra những ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nếu họ có một sự hiểu biết tốt hơn về toàn bộ quy trình kinh doanh.
  • Đào tạo nhân viên trong các lĩnh vực khác nhau sẽ giúp nhân viên hiểu được các kỹ năng mới. Ngoài ra, họ sẽ có kiến ​​thức rộng hơn và sẽ có thể nhìn thấy bức tranh lớn hơn về các yêu cầu của công ty.
  • Nó cho phép nhân viên nghỉ ngơi từ công việc bình thường của họ và giữ cho công việc của họ đầy thách thức.

 

Nhược điểm:

  • Nhân viên được đào tạo qua lại có thể trở nên không tập trung hoặc làm việc quá sức vì họ cần phải hoàn thành các trách nhiệm cốt lõi của họ cùng với những nhiệm vụ phụ.
  • Các công ty cần phải phân chia hợp lí thời gian và nguồn lực để cung cấp đào tạo chéo cho nhân viên.
  • Nhân viên có thể không hài lòng với kết quả việc tính toán năng suất của họ mà không xem xét những nhiệm vụ phụ.

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.