Dự đoán tiềm năng bởi 5 đặc điểm khác biệt

Năng lực lãnh đạo   |   24.07.2017

Tiềm năng trong tương lai là khả năng tự làm chủ phạm vi và quy mô lớn hơn của các vị trí cấp cao hơn hoặc phạm vi và quy mô mở rộng hơn trong một doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng. Nhưng xác định được những nhà lãnh đạo cấp trung nào sẽ có thành công trong các công việc hàng đầu là một thách thức mà hầu hết các tổ chức phải đau đầu. Đã xuất hiện một số đặc điểm có tầm quan trọng ngày càng cao và thậm chí có thể dự đoán tính hiệu quả ở vai trò lãnh đạo cấp cao hàng đầu.

 

1. Mục tiêu: Trong khi lãnh đạo các cấp xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và truyền đạt mối quan tâm chân thành đồng thời chăm sóc cho đội của họ và những người khác trong tổ chức, các giám đốc điều hành hiệu quả có thể loại bỏ mối quan tâm của mình và của đội của họ để giải quyết được nhiều vấn đề. Họ có nhiều khả năng áp dụng một quan điểm hợp lý, phân tích nhấn mạnh đến lợi ích của toàn bộ chứ không riêng gì cá nhân.

 

2. Tự tin: Lãnh đạo các cấp phải có sự tự tin, nhưng sự tự tin cần thiết để định hướng và tạo cảm hứng cho môi trường kinh doanh đầy biến số, đồng thời quản lý những trở ngại không thể tránh được, các biến chứng, hoài nghi và đẩy lùi các bên liên quan trong và ngoài tổ chức đòi hỏi một mức độ tự tin cao hơn. Các nhà quản lý cấp cao hiệu quả biết cách lạc quan và tự chấp nhận, dễ tiếp cận và thậm chí bình tĩnh trước những biến chứng và thất bại.

 

3. Không theo con đường cũ: Ở mức độ lớn hơn các nhà quản lý cấp trung, các giám đốc điều hành cấp cao phải có khả năng thoát khỏi những gì đã được làm, đã được thực hiện và cần phải có những hướng đi mới. Họ có xu hướng không ở yên với chức năng hiện có mà bắt tay vào thực hành. Sự tự do này cho phép họ hình dung những khả năng nằm ngoài ý tưởng và thực tiễn thông thường và giúp tổ chức thích nghi với những thực tế mới.

 

4. Chất xúc tác của nhóm: Các nhà lãnh đạo tốt ở bất kỳ cấp độ nào trong tổ chức cần phải có khả năng tích hợp sự đóng góp độc đáo của họ như một nhà lãnh đạo liền mạch với các nguồn lực hiện có của nhóm để đạt được kết quả. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cấp cao hiệu quả có xu hướng linh hoạt hơn và cởi mở hơn trong việc lãnh đạo những người khác và ít tập trung hơn vào chính họ cũng như các đặc quyền lãnh đạo của họ.

 

5. Tin tưởng: Không có gì đáng ngạc nhiên, giám đốc điều hành phải có khả năng có một cách tiếp cận tích cực và tin cậy đối với tổ chức của họ và những người làm việc bên trong nó. Nó không phải là sự thờ ơ mù quáng với thẩm quyền, mà là sự tin tưởng, an ủi và khả năng vận hành một cách tích cực trong cơ cấu chính quyền

 

Các nỗ lực để xác định và phát triển các nhà lãnh đạo hiện tại có tiềm năng phát triển lên vị trí cấp cao nên nhấn mạnh 5 đặc điểm khác biệt này. Và điều cấp bách khi đã nhận diện được gương mặt có tiềm năng chính là tìm ra phương pháp huấn luyện phù hợp để tổ chức có thể sở hữu thêm một nhà lãnh đạo kiệt xuất.

 

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.