FrieslandCampina Case Study

Điển cứu   |   27.05.2016

Thách thức của dự án

  • Quy mô lớn toàn quốc: 900 nhân viên, hơn 100 Nhà phân phối
  • Cần giữ sự năng động trong điều hành nhưng phải tăng cường chất lượng quản lý nhân lực

Giải pháp 

Ứng dụng CNTT (E-Smart) và mô hình HRBP để quản lý hoạt động thị trường với tiêu chuẩn cao hơn và chuyên nghiệp hơn nhằm đạt chỉ số hoàn vốn đầu tư của dự án

Kết quả

  • Cải thiện hiệu quả bán hàng tại điểm bán 150%
  • Đạt chỉ số hoàn vốn đầu tư của dự án
  • Chuyên nghiệp hóa đã đội ngũ Tư vấn dinh dưỡng (Nutrition Advisors) thông qua đào tạo và quản lý hoạt động thị trường real-time-location

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.

Bản tin nhân sự

L & A gửi đến bạn những bài viết hay & cập nhật mới nhất về lĩnh vực nhân sự

Bài viết nổi bật
27.05.2016

Shell Case Study

26.05.2016

Tasco Case Study

Tài nguyên nhân sự