Huấn luyện lãnh đạo


Giá trị của việc huấn luyện đào tạo

Thông qua chương trình huấn luyện lãnh đạo, chúng tôi nhằm giúp những người điều hành và lãnh đạo của các công ty đạt được sự thay đổi cá nhân, làm chủ công cụ và giải pháp cho các mục tiêu cụ thể trong việc lập kế hoạch chiến lược và quản trị nguồn nhân lực.

Điểm mạnh khác biệt của L & A

  • May đo chương trình huấn luyện theo yêu cầu của Doanh nghiệp và từng cá nhân
  • Huấn luyện theo nhóm hoặc 1 đối 1 trên cơ sở các tái đánh giá mang tính phân tích và minh bạch
  • Phân tích định lượng nhu cầu đào tạo với sự hỗ trợ của các công cụ đánh giá quốc tế
  • Các công cụ của L & A được chuyển giao bản địa hóa theo quản quyền và cơ sở hạ tầng của các đối tác hàng đầu thế giới.
  • Huấn luyện viên là những người giàu kinh nghiệm điều hành Doanh Nghiệp, am hiểu văn hóa kinh doanh của nhiều loại hình Doanh Nghiệp khác nhau; và được chuyển giao phương pháp luận và kỹ thuật huấn luyện từ các đổi tác quốc tế của L & A.

Các chương trình huấn luyện tiêu biểu của chúng tôi

Khách hàng tiêu biểu

 

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.