Khóa đào tạo và chứng nhận về triển khai Extended DISC

Nội dung khác   |   15.08.2017

KHOÁ ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN TRAIN THE TRAINER 
CHO TƯ VẤN VIÊN TRIỂN KHAI EXTENDED DISC

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

 • Học viên có đủ trình độ để tự tổ chức các lớp học về đọc báo cáo phân tích cá nhân và các ứng dụng cơ bản Extended DISC (DISC mở rộng) khác.
 • Trở thành nhà phân phối thứ cấp công cụ Extended DISC qua L&A nhờ vào kiến thức và kỹ năng có được từ lớp học.


ĐỐI TƯỢNG 

 • Trainers, Các cấp quản lý, Chủ doanh nghiệp
 • Các Anh / Chị quan tâm đến việc giúp đỡ bản thân và người khác trong việc phát huy tối đa tiềm năng cá nhân chưa được biết đến.


NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

Tên các phần học

 

Nội dung

 

Hình thức

 

Thời lượng

 

Phần 1

Workshop cơ bản về Extended DISC

 

 

+ Nhập môn DISC và Extended DISC.

+ Đọc báo cáo phân tích cá nhân.

+ Một số ứng dụng Extended DISC cơ bản.

 

 

Học theo lớp

 

 

01 ngày

 

Phần 2

Học viên tự học theo giáo trình của Extended DISC Phần Lan, do L&A cung cấp.

 

Đây là phần kiến thức nền tảng về Extended DISC.

 

 

 

 

Gồm 5 phần bài học về Extended DISC và làm 5 phần bài tập ứng với từng bài.

Sau loạt bài 1,2 3 và sau loạt bài 4, 5 sẽ có:

+ 01 buổi / 04 tiếng - Giảng viên giải đáp các thắc mắc.

+ 03 ngày - Giảng viên chấm bài tập.

 

Bài 1: Giới thiệu về Extended DISC (Phần bài tập cho chương 1 theo Workbook 1)

 1. Hệ thống Extended DISC®
 2. Lịch sử của Extended DISC
 3. Mô hình 4 góc
 4. Lý thuyết Extended DISC về Tính cách
 5. Phân biệt Extended DISC và DISC
 6. Câu hỏi module 1

 

Bài 2: Các phong cách / kiểu hành vi trong DISC (Phần bài tập cho chương 2 sẽ theo Workbook 2).

 1. Từ mô hình 4Q đến phong cách DISC
 2. Ứng dụng của các phong cách DISC
 3. Xác định phong cách DISC
 4. Tóm tắt các phong cách theo D, I, S và C
 5. Câu hỏi module 2

 

Bài 3: Mô hình kim cương của Extended DISC® (Phần bài tập cho chương 3 sẽ theo Workbook 3).

 1. Từ mô hình 4 góc đến mô hình kim cương
 2. Các cấp độ trong mô hình kim cương
  1. Mô hình 1 phong cách lấn át
  2. Mô hình 2 phong cách lấn át
  3. Mô hình 3 phong cách lấn át
 3. Các ứng dụng thực tế
 4. Câu hỏi module 3

 

 

Bài 4: Những phân tích cá nhân (Phần bài tập cho chương 4 theo Workbook 4)

 1. Giới thiệu
 2. Những yếu tố trong báo cáo - EDOS
 3. Giải thích các yếu  tố
 4. Câu hỏi module 4

 

Bài 5: Bản mô tả Extended DISC (Phần bài tập cho chương 5 theo Workbook 5).

 1. Bản mô tả chung
 2. Hướng dẫn đọc bản mô tả
 1. Cách phân tích profile  II
 2. Cách phân tích profile I
 1. Câu hỏi module 5

 

 

 

 

Tự học

 

Học viên tự sắp xếp (tối đa trong vòng 2 tháng kể từ ngày kết thúc phần học 1).

 

 

Phần 3

Học viên được L&A đào tạo để cấp chứng chỉ theo giáo trình Train the Trainer của Extended DISC Phần Lan.

 

Extended DISC nâng cao.

Ngày  1 – Lý thuyết và các profile

 1. Tóm tắt các phần tự học về D, I, S and C
 2. Profile II Extended DISC
 3. Mô hình kim cương Extended DISC
 4. Bài tập thực hành đọc và phân tích các profile
 5. Profile I

 

Ngày 2 – Các phân tích cá nhân theo Extended DISC

 1. Phân tích cá nhân theo Extended DISC
 2. Những phần mô tả cá nhân trong báo cáo
 3. Những bài tập ứng dụng trong báo cáo
 4. Các ứng dụng khác về Extended DISC

 

 

 

Học theo lớp

 

 

 

02 ngày

 

CHỨNG NHẬN EXTENDED DISC CỦA L&A

 • Sau phần 1,2 và 3, học viên sẽ được đánh giá và cấp chứng nhận bởi công ty L&A. L&A sẽ gửi cập nhật danh sách học viên được chứng nhận cho phía đối tác (Extended DISC Phần Lan) về việc cấp chứng chỉ Train The Trainer.
 • Điểm kết quả được cấu thành từ điểm các bài tập ở Phần 2 + Bài kiểm tra cuối khóa ở cuối Phần 3.

 

CẤU TRÚC LỚP HỌC

 • Thời lượng khóa học: Sáng: 8h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h00
 • Số lượng học viên: tối đa 25 học viên
 • Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt
 • Tài liệu: Do L&A cung cấp
 • Địa điểm: Khách hàng cung cấp

 

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ GIẢNG DẠY

 • Áp dụng tư duy sáng tạo trong phát triển ý tưởng “Brainstorming” 
 • Thảo luận & trình bày nhóm 
 • Xử lý tình huống thực tế 
 • Các hoạt động, trò chơi đào tạo
 • Đóng vai, Thực hành bài tập
 • Ôn tập, khảo sát trước chương trình, đánh giá sau chương trình
 • Đánh giá bản thân, kế hoạch hành động, theo dõi sau đào tạo, …

 

PHƯƠNG PHÁP BÁO CÁO & ĐÁNH GIÁ
Sau khi khóa huấn luyện kết thúc, trong thời gian tối đa 05 ngày, khách hàng sẽ nhận được bảng báo cáo đầy đủ thông tin về khóa học và các hoạt động của học viên nhằm đánh giá kết quả sau huấn luyện.

 • Báo cáo cuối khóa học
 • Hình hoạt động trong lớp học
 • Chứng chỉ học viên tham dự khóa học.

Lưu ý: Học viên tham dự trên 80% thời gian khoá học mới được cấp chứng chỉ. 
Công tác tái đánh giá được hỗ trợ bởi chuyên viên của L&A (nếu có yêu cầu).

 

CHI PHÍ ĐÀO TẠO (ÁP DỤNG CHO 1 HỌC VIÊN)

Nội dung

Đơn giá (USD)

Thời lượng

Tổng (USD)/ Học viên

Train The Trainer – Extended DISC

1,800

khoá

1,800

 

LƯU Ý:

 • Phí đào tạo không chịu thuế GTGT.
 • Phí này không bao gồm: 
 1. Chi phí di chuyển cho giảng viên và trợ giảng ngoài thành phố.
 2. Phòng diễn ra đào tạo với các tiện nghi giảng dạy như máy chiếu, flipchart, … và thức uống giữa giờ, ăn trưa cho người tham dự / giảng viên / trợ giảng.
 • Phí này bao gồm: 
 1. Chi phí giảng viên, trợ giảng, dụng cụ giảng dạy, giấy chứng nhận của L&A, dụng cụ trò chơi, quà tặng, hình ảnh.
 2. Chi phí được tính cho tối đa 25 học viên.

 

----Hết----

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.