Khóa học Certified KPI Professional

Nội dung khác   |   14.03.2018

KHÓA HỌC
CHỨNG NHẬN CHUYÊN GIA KPI (Certified KPI Professional)


Tổng quan khóa học

Lựa chọn KPI và thu thập dữ liệu được các chuyên gia xem là những công việc thách thức nhất khi làm KPI. Một phương pháp để giải quyết vấn đề này là xây dựng một chương trình khung hợp lý để đo lường KPI, bắt đầu từ thời điểm chọn lựa KPI cho đến khi các kết quả được thu thập tập trung trong những báo cáo về hiệu quả công việc.

Khóa đào tạo này giới thiệu một khung đo lường KPI hợp lý, được đúc kết từ 10 năm nghiên cứu trong lĩnh vực chỉ số đo lường hiệu quả công việc và dựa vào các thực hành tốt nhất được xác định trong môi trường kinh doanh trong thực tế.
 

 

Các lợi ích chính cho doanh nghiệp

  • Cải thiện hoạt động của doanh nghiệp qua việc áp dụng khung đo lường KPI hợp lý;
  • Cải thiện kết quả kinh doanh qua việc lựa chọn KPI hợp lý để theo dõi tình hình doanh nghiệp;
  • Tạo thêm các giá trị từ việc sử dụng các KPI thông qua việc tối ưu hóa quá trình thu thập dữ liệu.

 

Giá trị cho người tham dự

  • Mở rộng mạng lưới kinh doanh bằng cách trở thành thành viên của cộng đồng quốc tế Chứng nhận Chuyên gia KPI;
  • Sử dụng các công cụ  có sẵn và hơn 10 biểu mẫu KPI để dễ dàng triển khai khung đo lường KPI trong công ty;
  • Tiếp cận một trải nghiệm học tập đổi mới dựa trên quy trình học hỏi 3 giai đoạn;
  • Hỗ trợ ra quyết định bằng việc truy cập đến dữ liệu về hiệu quả liên quan

 

 

Để biết thông tin khóa học và học phí, quý khách vui lòng liên hệ trang.do@l-a.com.vn (Trang Đỗ)  hoặc thuytrang.nguyen@l-a.com.vn (Thùy Trang)

 

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.