Kiến thức nhân sự

09.12.2016

Lãnh đạo tổ chức và quản trị nhân sự

Lãnh đạo tổ chức và quản trị nhân sự là hai phạm trù về quản lý với những cách tiếp cận mâu thuẫn. Những lãnh đạo thành công trong kinh doanh thường có cách để chắt lọc điểm mạnh từ...

08.12.2016

Quản trị nhân sự: Trở thành lãnh đạo chân thực

Một trong những điểm được nhấn mạnh là kết quả công việc sẽ cao hơn khi chúng ta là chính mình. Với đa số người, việc đó có nghĩa là học cách làm thế nào để trở thành chính bản thân...

08.12.2016

Lãnh đạo và quản lý nhân sự: khoa học hay nghệ thuật

“Lãnh đạo là một thứ vô hình. Không một thứ vũ khí nào hoặc thiết bị máy móc vô tri nào từng được chế tạo có thể thay thế được.” – Gen Omar Bradley.

07.12.2016

Cho thuê lao động

Khi nói đến vấn đề thuê ngoài trong những công ty sản xuất, người ta thường nghĩ ngay đến việc di chuyển khâu sản xuất ra khỏi nước Mỹ đến một quốc gia khác. Những công ty sản xuất có rất...

06.12.2016

Xu hướng quản lý hiệu suất công việc năm 2017

Thế giới của việc quản lý hiệu suất sẽ thay đổi một cách quyết liệt hơn so với bản thân nó vào thập kỷ trước. Đi theo các nhà lãnh đạo tiên phong như Adobe, nhiều công ty đang chọn tập trung...

30.11.2016

Cho thuê lao động là gì?

Chủ doanh nghiệp thường cảm thấy “choáng” bởi hàng loạt vấn đề liên quan đến nhân sự như tính lương, lưu trữ hồ sơ và đáp ứng các quyền lợi của người lao động khi công ty tiến hành...

29.11.2016

Để trở thành lãnh đạo cảm xúc

Cảm xúc nghĩa là sử dụng các giác quan và trở nên lập dị. Phong cách lãnh đạo cảm xúc hàm ý rằng bạn sẽ lắng nghe và cảm nhận theo cách có thể thu hút mọi người đi theo bạn. Trong quản trị...

29.11.2016

Lãnh đạo và quản lý nhân sự - Chúng ta cần thêm nhiều quản lý

Không ai muốn trở thành một nhà quản lý nhân sự vì cho rằng công việc đó quá khó khăn và không hề thú vị. Và chẳng ai thích nằm dưới sự quản lý của các nhà quản lý tồi. Suy nghĩ đó tạo ra...

28.11.2016

Dịch vụ cho thuê lao động

Là hoạt động cho thuê dịch vụ mà trong đó lao động được thuê bởi một tổ chức tuyển dụng chuyên nghiệp - đơn vị chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động liên quan đến mảng nhân sự...

25.11.2016

Những mẹo để phát triển kỹ năng lãnh đạo

Bạn đang nghĩ về việc đảm nhận vai trò quản lý hay muốn hoàn thiện các kỹ năng quản trị nhân sự của mình? Hãy học cách phát triển các điểm mạnh và khắc phục các điẻm yếu. Các hướng...