Kiến thức nhân sự

27.12.2016

Quan điểm: Những xu hướng & dự đoán năm 2017 và Tổng kết cho năm 2016

Ngành nhân sự được kỳ vọng sẽ có sự thay đổi một cách nhanh chóng trong năm sau

15.12.2016

Tổng quan về bằng cử nhân quản lý nhân sự

Tham gia vào chương trình cử nhân về quản lý nhân sự, sinh viên sẽ học cách tạo động lực cho nhân viên, xử lý các vấn đề quan hệ lao động cũng như triển khai các chương trình để xây dựng...

15.12.2016

Sáu bước để quản lý những nhân viên khó nhằn

Làm việc với những người khó chịu đã là vất vả, nhưng quản lý ai đó bị xung đột tính cách với bạn có thể tạo ra những căng thẳng lớn hơn rất nhiều.

14.12.2016

Trung tâm đánh giá năng lực là gì?

Thuật ngữ “trung tâm đánh giá năng lực" trong quản trị nhân sự có thể định nghĩa là “một phương pháp đánh giá năng lực và hiệu suất; được thực hiện bởi những chuyên gia trên một nhóm...

14.12.2016

5 mẹo quản trị nhân sự hiệu quả

Hãy lãnh đạo nhân viên hiệu quả hơn với 5 mẹo nhỏ sau đây.

12.12.2016

Quản lý nhân sự và xây dựng lòng tin

Những lãnh đạo thành công là những người giao tiếp cởi mở và thường xuyên, thể hiện sự rõ ràng và tính cam kết khi truyền thông về chính sách, thực hiện các chương trình chính thống và phi...

09.12.2016

Lãnh đạo tổ chức và quản trị nhân sự

Lãnh đạo tổ chức và quản trị nhân sự là hai phạm trù về quản lý với những cách tiếp cận mâu thuẫn. Những lãnh đạo thành công trong kinh doanh thường có cách để chắt lọc điểm mạnh từ...

08.12.2016

Quản trị nhân sự: Trở thành lãnh đạo chân thực

Một trong những điểm được nhấn mạnh là kết quả công việc sẽ cao hơn khi chúng ta là chính mình. Với đa số người, việc đó có nghĩa là học cách làm thế nào để trở thành chính bản thân...

08.12.2016

Lãnh đạo và quản lý nhân sự: khoa học hay nghệ thuật

“Lãnh đạo là một thứ vô hình. Không một thứ vũ khí nào hoặc thiết bị máy móc vô tri nào từng được chế tạo có thể thay thế được.” – Gen Omar Bradley.

07.12.2016

Cho thuê lao động

Khi nói đến vấn đề thuê ngoài trong những công ty sản xuất, người ta thường nghĩ ngay đến việc di chuyển khâu sản xuất ra khỏi nước Mỹ đến một quốc gia khác. Những công ty sản xuất có rất...