Lấy lại niềm tin của nhân viên

Năng lực lãnh đạo   |   10.07.2017

Giống như xem cổ phiếu, trước tiên, đừng cho rằng nhân viên của bạn có lòng tin vào bạn. Tìm hiểu để đọc mức độ tin cậy của họ bằng cách hiểu những rủi ro và các lỗ hổng mà họ phải đối mặt. Thực hiện kiểm tra, liệt kê các thực tiễn, chính sách trong tổ chức của bạn: Họ có chịu rủi ro không? Khi bạn nhìn vào chính sách đó từ quan điểm của nhân viên, chúng có thật sự được thiết kế để thu hút nhân viên không, hay để bảo vệ tổ chức của bạn khỏi họ?

 

Cũng hãy đánh giá hành vi của chính bạn - danh sách các câu hỏi bên dưới là một khởi đầu tốt. Nếu bạn đã trả lời "không" với bất kỳ câu hỏi nào trong số này, nhân viên của bạn có thể không tin tưởng bạn nhiều như bạn mong đợi.

 

Nhân viên của bạn có cảm thấy tin tưởng không?

 

Tôi có cho nhân viên biết rằng tôi cảm thấy tự tin về những kỹ năng của họ không?

 

Tôi có cho nhân viên biết rằng tôi quan tâm đến phúc lợi của họ không?

 

Tôi có cho nhân viên biết tôi nghĩ rằng họ có khả năng thực hiện công việc của họ không?

 

Tôi có cho nhân viên của tôi cơ hội tham gia vào việc quyết định những điều ảnh hưởng đến họ nhất trong công việc không?

 

Tôi có khuyến khích nhân viên của tôi chấp nhận rủi ro không?

 

Những lời nói và hành động của tôi cho biết tôi tin tưởng vào nhân viên của tôi như thế nào?

 

 

Bạn nên biết:

 

(Cẩn thận) bỏ sự kiểm soát. Nhược điểm để phát triển sự tin tưởng lẫn nhau đa phần thuộc về người quản lý. Điều đó có nghĩa là không chỉ nâng cao sự tin tưởng của nhân viên, mà còn thể hiện sự trung thành, thận trọng trong họ. Người quản lý cần phải phân công phạm vi, cấp quyền sử dụng tài nguyên và không hạn chế nó sau này. Kiểm soát khai thác cũng đòi hỏi sự khoan dung đối với những sai lầm. Thay vì khắc phục các hoạt động sai một cách khắc nghiệt, hãy coi những sai lầm của nhân viên như là những cơ hội để tạo thuận lợi cho họ học tập.

 

Chia sẻ thông tin. Một cách quan trọng khác mà người lãnh đạo có thể gặp phải là giao tiếp công khai và trung thực với nhân viên. Các nhà quản lý thường miễn cưỡng chia sẻ thông tin và giải thích các quyết định của mình vì sợ bị rò rỉ sớm, ý kiến trái chiều hoặc bất đồng. Là tín hiệu rằng bạn tin tưởng nhân viên khi bạn nói với họ sự thật, ngay cả trong trường hợp khó khăn.

 

Đầu tư phát triển nhân viên. Cuối cùng, để nhân viên biết bạn sẵn sàng đầu tư vào tiềm năng của họ và ủng hộ họ sẽ truyền tải sự tự tin và tin tưởng. Tìm hiểu nguyện vọng nghề nghiệp của họ, sau đó giúp họ đạt được mục tiêu. Rốt cuộc, như một người quản lý, sự thành công của bạn phụ thuộc vào sự thành công của những người bạn đã phát triển.

 

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.