Lịch Nghỉ 30/04 và 01/05/2017 Với Cán Bộ, Công Chức, Người Lao Động

Luật lao động   |   21.03.2017

Căn cứ Điểm c, d Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012 thì lịch nghỉ dịp Lễ Chiến Thắng, Quốc tế Lao động năm 2017 như sau:

1. Thời gian nghỉ Lễ : 04 ngày liên tục từ ngày 29/04 đến hết ngày 02/05/2017 (Trong đó, ngày 29/04 là ngày nghỉ hằng tuần – Thứ 7, ngày 02/05 là ngày nghỉ bù cho ngày 30/04 – Chủ nhật). Đối tượng áp dụng thời gian nghỉ lễ này bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 02 ngày/ tuần (nghỉ vào ngày Thứ 7 và Chủ Nhật hằng tuần.

2. Thời gian nghỉ Lễ : 03 ngày liên tục từ ngày 20/04 đến hết ngày 02/05/2017 (Trong đó, ngày 02/05 là ngày nghỉ bủ cho ngày 30/04 – Chủ nhật. Đối tượng áp dụng thời gian nghỉ lễ:

Người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 01 ngày/ tuần (nghỉ vào ngày Chủ nhật hằng tuần)

Nguồn : thuvienphapluat

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.