Luật lao động

22.09.2016

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2017

Căn cứ Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 Bộ luật lao động 2012 thì dịp Tết Dương lịch người lao động sẽ được nghỉ 01 ngày và hưởng nguyên lương (Nếu những ngày nghỉ trùng vào ngày nghỉ...

22.09.2016

Sẽ tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đề nghị điều chỉnh mức đóng BHYT với 2 phương án tăng 0,3% và 0,5%/năm so với mức đóng hiện hành là 4,5% mức lương cơ sở, thực hiện từ năm 2019

25.08.2016

Ngừng đóng BHYT: có thể không bị thu hồi thẻ

Một trong những băn khoăn của đại diện Ban Sổ thẻ khi trước thềm ban hành Công văn mới thay thế Công văn 1814/BHXH-ST ngày 24/5/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thu hồi thẻ BHYT, đó là khi...

24.08.2016

Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp được quy định cụ thể tại Thông tư28/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 ) về việc hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

24.08.2016

Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày 15/5/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2016/TT-BYT công bố Danh mục gồm 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

21.07.2016

Nghị định 39/2016/NĐ-CP về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động 2015.

21.07.2016

Tăng mức lương cơ sở mới từ ngày 01/5/2016

Mức lương cơ sở mới là 1.210.000 đồng/tháng và được tính hưởng kể từ ngày 01/5/2016.

21.07.2016

Hướng dẫn thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bộ LĐTBXH vừa ban hành Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động

23.06.2016

Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm khi chấm dứt hợp đồng lao động

Hiện nay, đa số người lao động (“NLĐ”) chưa có điều kiện để tiếp cận với quy định của pháp luật nói chung cũng như Bộ luật lao động (“BLLĐ”) nói riêng. Bên cạnh đó, các quy định về...

23.06.2016

Hướng dẫn mức thanh toán BHXH áp dụng từ 01/05/2016

Ngày 06/6/2016, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2046/BHXH-CSYT hướng dẫn mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP .