Luật lao động

07.06.2016

Những thay đổi nổi bật của Luật lao động 2014

Trong năm 2014, một số điều chỉnh về luật lao động ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người lao động trên khắp cả nước. L&A xin được trích dẫn những thông tin nổi trội sau:

07.06.2016

Mức lương tối thiểu vùng 2014

Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) vừa mới ban hành Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cụ thể cách áp dụng mức lương tối thiểu vùng. L&A xin được trích dẫn những thông tin nổi bật của...

07.06.2016

Quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH năm 2014

Ngày 03/01 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. L&A xin được trích dẫn thông tin đáng chú ý.

07.06.2016

Mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH năm 2014

L&A xin được trích dẫn thông tin về mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đóng BHXH theothông tư 02/2014/TT- BLĐTBXH vừa được bộ Lao động-Thương vinh và Xã hội ban hành ngày...

07.06.2016

Hướng dẫn cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày 08/01/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã ban hành Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép (GP) hoạt động cho thuê lại LĐ, chế...

07.06.2016

Qui trình giải quyết những chế độ BHXH năm 2014

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định 01/QĐ-BHXH năm 2014 quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

07.06.2016

Hướng dẫn cấp phép sử dụng lao động nước ngoài

Vừa qua ngày 10/03/2014 Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội (BLĐTBXH) đã công bố Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ – CP về việc sử dụng và cấp giấy phép cho lao động là...

07.06.2016

Hướng dẫn quyết toán thuế 2013

Tháng 1 vừa qua Bộ tài chính vừa ban hành Công văn 336/TCT- TNCN hướng dẫn quyết toán thuế 2013, theo công văn này, đối tượng phải quyết toán thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu...

07.06.2016

Chính sách về trợ cấp thất nghiệp năm 2014

18/04/ 2014Leave a commentGóc cập nhật luật L&A xin được lược trích những thông tin đáng lưu ý về Trợ cấp thất nghiệp năm 2014 căn cứ vào Luật Bảo hiểm Xã hội 2006; Nghị định 127/2008/NĐ-CP;...

07.06.2016

Tăng lương công chức từ 2015

Vừa qua, ngày 10/03/2014 tại Thông báo 104/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao cho các Bộ ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương, Đề án...