Mức hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp cho thanh niên

Luật lao động   |   22.02.2017

Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH về hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành dự án phát triển KT – XH có hiệu lực từ ngày 12/02/2017.

Theo đó, mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp quy định như sau:

- Chi hỗ trợ đào tạo: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư 152/2016/TT-BTCngày 17/10/2016.

- Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học.

- Mức hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên.

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.