Nghệ thuật lãnh đạo

Năng lực lãnh đạo   |   21.07.2017

Đã có hàng nghìn bài viết về khả năng lãnh đạo và vô số những suy nghĩ về vai trò lãnh đạo, chưa đề cập đến một luồng các bài viết, blog và thông tin mới. Với quá nhiều thứ đang diễn ra, nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để tập trung vào những gì là quan trọng nhất.

 

Theo nhiều nhận định, thông điệp trung tâm của lãnh đạo là ý tưởng đơn giản và rõ ràng “trong mỗi người đều có một nhà lãnh đạo”.

 

Nếu bạn không chắc chắn, hoặc nếu bạn muốn có hiệu quả hơn trong việc phát triển lãnh đạo, đây là những phương pháp cơ bản để đưa ra những người lãnh đạo ở bất cứ ai:

 

1. Cho họ biết họ là một nhà lãnh đạo. Bước đầu tiên là để cho họ biết rằng bất kể danh hiệu hay vị trí của họ, hành động của họ vẫn có thể ảnh hưởng đến người khác. Giúp họ nhìn thấy những gì nằm trong họ và hiểu rằng họ có thể học để mở khóa nó và thúc đẩy nó. Thiết lập kỳ vọng và niềm tin rằng chính ảnh hưởng của họ mới làm cho họ trở thành một nhà lãnh đạo. Cho họ thấy sự lãnh đạo bắt đầu từ bên trong.

 

2. Đối xử với họ như một nhà lãnh đạo. Đối xử với mọi người theo cách phản ánh những gì bạn muốn họ trở thành, và họ sẽ có nhiều khả năng phát triển sự lãnh đạo của họ. Nếu bạn muốn có một ảnh hưởng to lớn với họ, hãy cho họ biết bạn tin vào họ và đối xử với họ như bạn biết họ xứng đáng được đối xử như vậy. Trở thành người xây dựng bằng cách tìm kiếm cơ hội để khuyến khích người khác và mang ra phiên bản  tốt nhất của họ.

 

3. Thách thức họ. Giao cho họ các loại công việc và các dự án sẽ giúp rèn luyện và thách thức họ, xây dựng sự tự tin của họ, phát triển thế mạnh của họ như là một nhà lãnh đạo và chỉ ra bất kỳ điểm yếu nào họ cần phải cải thiện. Làm việc với họ để giúp họ hiểu được tầm quan trọng của mỗi yếu tố tăng trưởng lãnh đạo của họ.

 

4. Làm cho họ có trách nhiệm. Cho thấy bạn tin tưởng vào họ và bạn tin tưởng vào khả năng của mình bằng cách tin tưởng vào họ để hoàn thành công việc. Trên nền tảng lãnh đạo tuyệt vời là ý tưởng về trách nhiệm giải trình cho hành động và trách nhiệm về hành vi, vì vậy hãy đảm bảo rằng các yếu tố đó đã được áp dụng ngay từ đầu. Giúp họ ăn mừng chiến thắng và học hỏi từ những sai lầm - và hiểu rằng cả hai đều quan trọng đối với sự trưởng thành của họ như là một nhà lãnh đạo.

 

5. Làm cho họ hành động như một nhà lãnh đạo. Mang mọi thứ xung quanh đầy đủ bằng cách kết nối chúng với thông điệp trung tâm: khả năng lãnh đạo của họ bắt đầu từ bên trong, và họ có trách nhiệm tìm kiếm cũng như phát triển khả năng lãnh đạo ở những người xung quanh họ. Nếu bạn đã làm tốt phần của mình, họ sẽ thấy một ví dụ tuyệt vời về sự quan tâm và chăm sóc của bạn, sự sẵn lòng giúp của bạn làm họ cảm thấy quan trọng và biết rằng được ai đó quan tâm. Bạn đã trang bị cho cuộc hành trình lãnh đạo của họ.

 

Một nhà lãnh đạo là người biết đường, đi đường, và chỉ đường.

 

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.