Nhà lãnh đạo kiệt xuất

Năng lực lãnh đạo   |   12.07.2017

Các nhà lãnh đạo có nhiệm vụ cung cấp hướng dẫn, bao gồm các nguồn tài nguyên và những ràng buộc cho phép các cấp dưới sử dụng sáng kiến ​​và phán đoán của họ. Trong khi đó, các cấp dưới có trách nhiệm hành động với lòng trung thành và kỷ luật. Tin tưởng là quy trình hai chiều được đảm bảo bởi mỗi cá nhân trong cả thập thể, dù là lãnh đạo hay nhân viên. Đây là một nền văn hoá trao quyền cho tất cả các nhà lãnh đạo ở mọi cấp. Nó tạo ra tiến độ rất nhanh nhẹn dạo gần đây. Nó cho phép chúng ta mở khóa tiềm năng của mọi người để nắm bắt cơ hội chiến thắng.

 Các nhà lãnh đạo phải trao quyền cho cấp dưới của họ một cách thường xuyên bởi vì điều này sẽ cho họ sự tự tin để hành động một cách dũng cảm và độc lập trong mọi tình huống. Cấp lãnh đạo phải phấn đấu để tối đa hóa tiềm năng của tất cả các nhân viên và sử dụng tài năng của họ để giúp công ty phát triển. Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải hiểu rõ những người mà họ lãnh đạo, hiểu nhân viên và đặt sự chăm sóc cấp dưới lên hàng đầu trong tất cả những gì họ làm. Điều này có nghĩa là các nhà lãnh đạo phải chấp nhận rủi ro và chấp nhận những sai lầm trung thực như là một phần tự nhiên của sự phát triển lãnh đạo.

 

Những phương pháp như

 • Hướng dẫn bằng ví dụ
 • Khuyến khích suy nghĩ
 • Áp dụng khen thưởng và kỷ luật
 • Yêu cầu hiệu suất cao
 • Khuyến khích sự tự tin trong nhóm
 • Nhận ra những điểm mạnh và những điểm yếu
 • Phấn đấu cho mục tiêu của nhóm

 

“Là một nhà lãnh đạo, tất nhiên là tôi biết những điều này!” Nhưng ta cũng biết rằng đôi khi mình làm không đúng - đây là lý do tại sao ta cần những bài đánh giá về Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Le&Associates – đối tác của Zenger Folkman. Những ý tưởng trong đây không phải là mới nhưng được xem là hoàn thiện và hiệu quả nhất. Tập hợp những bài đánh giá này chỉ đơn giản kết hợp những gì đã được chứng minh là đúng với thực tế và mang lại năng suất cao nhất cho doanh nghiệp trong suốt quá trình mài mò nghiên cứu của Jack Zenger ­- đồng sáng lập và Giám Đốc Điều Hành của một công ty dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp giải pháp tư vấn và các chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo để nâng cao hiệu quả tổ chức.

 

Bao gồm

 • Nghiên cứu so sánh hiệu quả lãnh đạo với thành quả của tổ chức, và tốc độ lãnh đạo với hiệu quả lãnh đạo
 • Quan hệ giữa tốc độ và chất lượng: sự kết hợp đúng là quyết định
 • Ảnh hưởng của tốc độ lãnh đạo với hiệu quả nhóm
 • Những đề xuất từ nghiên cứu để tăng tốc

 

Thực hiện các bài đánh giá trên, các nhà lãnh đạo sẽ được hỗ trợ và thách thức để làm điều đúng đắn. Nó sẽ giúp họ trở thành một thành viên của một tổ chức xuất sắc sẽ thành công bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ được kêu gọi để làm nhiệm vụ của mình.

 

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.