Shell Case Study

Điển cứu   |   27.05.2016

Thách thức của dự án

  • Cần nâng cấp quản lý nhân sự trong hoạt động điều hành 59 nhân viên nhưng đồng thời giảm khối lượng công việc hàng ngày của nhóm quản lý của Shell.
  • Năng suất ổn định nhưng hiệu quả kém dần khi lương tăng qua mỗi năm.

Giải pháp 

  • Quản lý điều hành toàn diện với cam kết chỉ số KPI cuối cùng.
  • Kế hoạch chuyển đổi nhịp nhàng với những giải pháp bọc lót không làm gián đoạn việc điều hành.
  • Tiên phong đào tạo để thay thế hiệu suất kém.

Kết quả

  • Cải thiện năng suất lao động: 10% 
  • Tiết kiệm chi phí: 13% 
  • Lịch trình sản xuất: đáp ứng 99%
  • Tuân thủ An toàn – Sức khỏe: 100%

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.

Bản tin nhân sự

L & A gửi đến bạn những bài viết hay & cập nhật mới nhất về lĩnh vực nhân sự

Bài viết nổi bật
26.05.2016

Tasco Case Study

Tài nguyên nhân sự