Thầu sản xuất


Giá trị của dịch vụ thầu phụ nhân lực sản xuất

 • Nhân sự linh động theo mùa vụ, dự án
 • Quản lý tốt định phí, tối ưu hóa lợi nhuận
 • Giảm rủi ro về tranh chấp lao động
 • Tránh gánh nặng về tuyển dụng và đào tạo nhân lực
 • Giúp doanh nghiệp tập trung cho các công việc trọng yếu

Phạm vi cung cấp của Dịch vụ Thầu phụ Nhân lực Sản xuất

Dịch vụ Thầu phụ Nhân lực Sản xuất của L & A bao gồm nhiều công đoạn khác nhau nhưng dựa trên mô hình đối tác nhân lực (HRBP). Chúng tôi đảm bảo có thể gánh vác mọi công việc về cung ứng và quản lý nhân lực từ thu hút, đào tạo, quản lý, động viên để cam kết sản lượng và chất lượng với quý khách hàng. Dịch vụ phí sẽ được tính theo đơn giá trên số lượng sản phẩm mà L & A làm ra.

Mô hình sau đây giúp hình dung rõ hơn về phạm vi cung cấp của Dịch vụ Thầu phụ Nhân lực Sản xuất của L & A

 

 

Lĩnh vực có thể sử dụng Dịch vụ Thầu phụ Nhân lực Sản xuất

Dưới đây là các lĩnh vực chúng tôi đang phục vụ dịch vụ thầu phụ nhân lực sản xuất. Trong trường hợp bạn thuộc trường hợp khác, vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn.

Sản xuất và vận hành

 • Gia công
 • Đóng gói
 • Điều phối sản xuất
 • Quản lý chất lượng
 • Bảo trì


Kho vận

 • Kho bãi
 • Phân phối

 

Ưu điểm của L&A

KINH NGHIỆM

• Năng lực quản lý sản xuất, quản lý dự án của đội ngũ L & A kết hợp với qui mô của L & A là một lợi thế vượt trội so với các nhà cung cấp khác.

• Mạng lưới 4,000 Nhân viên đang làm việc tại các dự án ở nhiều khu công nghiệp trên toàn quốc

• 100+ dự án được triển khai hàng năm

CƠ SỞ HẠ TẦNG

• Mô hình Đối tác Nhân lực (Human Resource Business Partner) năng động với đại diện tại các tỉnh thành

• Năng lực tuyển dụng mạnh nhờ cơ sở dữ liệu ứng viên đã được xếp loại và phần mềm hỗ trợ thông minh

• Luân chuyển và tùy biến theo mùa vụ rất cao

• Khả năng triển khai dự án nhanh trên quy mô toàn quốc

KIẾN THỨC & CÔNG CỤ

• Kiến thức chuyên sâu về luật lao động và vận dụng tại Việt Nam

• Quy trình làm việc tự động hóa với phần mềm chuyên dụng: Payroll, HRM, CRM, Real-time-location Mobile App,…

• Ứng dụng các công cụ quản lý sản xuất tiên tiến: TQM, TPM, Lean, 6 Sigma…

 

 

Điển cứu

Thách thức của dự án

- Cần nâng cấp quản lý nhân sự trong hoạt động điều hành 59 nhân viên nhưng đồng thời giảm khối lượng công việc hàng ngày của nhóm quản lý của Shell
- Năng suất ổn định nhưng hiệu quả kém dần khi lương tăng qua mỗi năm

Giải pháp

- Quản lý điều hành toàn diện với cam kết chỉ số KPI cuối cùng Kế hoạch chuyển đổi nhịp nhàng với những giải pháp bọc lót không làm gián đoạn việc điều hành
- Tiên phong đào tạo để thay thế Nhân sự có hiệu suất kém

Kết quả

- Cải thiện năng suất lao động: 10%
- Tiết kiệm chi phí: 13%
- Lịch trình sản xuất: đáp ứng 99%
- Tuân thủ An toàn: 100% sức khỏe lao động

 

Khách hàng tiêu biểu

 

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.