Thông báo: Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty L&A

Nội dung khác   |   04.10.2016

 

CÔNG TY CỔ PHẦN L & A

L & A CORPORATION

 

________________________

 

 

Số/No: 0310/2016/TB-TGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 10 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO/ANNOUNCEMENT

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty /Obj: Change of Headquarters’ Address

Kính gửi: Quý cơ quan, khách hàng, đối tác./Dear Our Customers and Partners,

Công ty Cổ phần L & A (Công ty) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan/khách hàng/đối tác, kể từ ngày 5/10/2016, Công ty chúng tôi thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

L & A Corporation (L & A) is pleased to announce that from October 05, 2016 our headquarter office’s address will be changed as follows

  • Địa chỉ cũ/ Old address: 19M, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/19 M, Nguyen Huu Canh Street, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

  • Địa chỉ mới/ New Address: 323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/323A Le Quang Dinh Street, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Theo đó, kính mong Quý cơ quan, khách hàng và đối tác cập nhật thông tin mới của Công ty như sau để thuận tiện trong quá trình làm việc và liên hệ:

Please note our new company information for future contact and correspondent:

 

Công ty Cổ phần L & A/L & A Corporation

  • Mã số thuế/ Tax Code: 0302269938

  • Địa chỉ trụ sở chính/ Headquarters’ address: 323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/323A Le Quang Dinh Street, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

  • Văn phòng giao dịch/ Business Office’s address: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Dakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/140 Nguyen Van Thu Street, Dakao ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

 

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely thanks

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN L & A

On behalf of L & A Corporation

Tổng giám đốc/General Director


 

Ngô Đình Đức


 

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.