Tiêu Chuẩn Giảng Viên Huấn Luyện An Toàn, VSLĐ

Luật lao động   |   22.02.2017

Từ ngày 20/02/2017, Thông tư 02/2017/TT-BQP về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, quy định về tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện an toàn, VSLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

- Về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ: Đáp ứng điều kiện tại Điều 22 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.

- Về chính trị: Có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe hoạt động trong môi trường quân đội, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi được phân công.

- Tính thời gian làm việc liên tục và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên.

Thông tư còn quy định về việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn và chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về Y tế lao động và thời hạn của những loại giấy này.

Bài viết liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị.