Chat with us, powered by LiveChat

DỊCH VỤ NHÂN SỰ TIÊU BIỂU

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ

Đánh giá hành vi vô thức tăng độ chính xác của báo cáo về năng lực cá nhân/nhóm; và đưa ra khuyến nghị để tuyển dụng hoặc phát triển hiệu quả hơn. Xem thêm >>

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Các khóa đào tạo độc quyền, dựa trên kết quả đánh giá định lượng về khoảng lệch năng lực, tăng hiệu quả đầu tư đào tạo của doanh nghiệp.

Xem thêm >>

DỊCH VỤ THẦU NHÂN SỰ

Tiết kiệm chi phí, tăng sự linh hoạt, giảm thiểu rủi ro tranh chấp lao động nhờ giải pháp công nghệ nhân sự tiên tiến và độc đáo

Xem thêm >>

CÁC DỰ ÁN THÀNH CÔNG CỦA L & A

>> Xem thêm các dự án khác theo ngành

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required