Chat with us, powered by LiveChat

Blog Luật lao động

15 khoản thu nhập của người lao động không tính đóng BHXH từ 01/01/2019

Từ ngày 01/01/2019, tiền lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng nên tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc cũng có sự thay đổi cho phù hợp.

Về khoản thu nhập của người lao động không tính đóng BHXH sẽ tiếp tục thực hiện như quy định hiện hành. Cụ thể, gồm 15 khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc bao gồm:

1. Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động
2. Tiền thưởng sáng kiến
3. Tiền ăn giữa ca
4. Khoản hỗ trợ xăng xe
5. Khoản hỗ trợ điện thoại
6. Khoản hỗ trợ đi lại
7. Khoản hỗ trợ tiền nhà ở
8. Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ
9. Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ
10. Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết
11. Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn
12. Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động
13. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động
14. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp
15. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Theo ThuviephapluatComment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required