Chat with us, powered by LiveChat

Blog Sự kiện

Bayer tham gia khóa học “Kỹ năng giao tiếp & làm việc đồng đội” do L & A thiết kế

“Kỹ năng giao tiếp & làm việc đồng đội” là chủ đề được công ty giải pháp vốn nhân lực Le&Associates thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của công ty TNHH Bayer Việt Nam vào tháng 12/2011.

Khóa học nhằm hướng đến hiệu quả công việc, hình ảnh chuyên nghiệp ở từng cá nhân và tăng cường sự gắn kết giữa các phòng ban trong trong Công ty. Buổi đào tạo được đánh giá là thiết thực và bổ ích với các nội dung:

  • Thực hành kỹ năng giao tiếp trực diện, giao tiếp phi ngôn ngữ, đặt câu hỏi, lắng nghe, ứng xử với đồng nghiệp.
  • Phân biệt đội & nhóm, các lợi ích của làm việc theo nhóm,
  • Xây dựng tính cố kết trong đội,
  • Khuyến khích các thành viên thể hiện bản thân
  • Quản lý xung đột, cách giải quyết xung đột mang tính xây dựng
  • Đẩy mạnh sự hợp tác giữa các đội nhóm.

Đào tạo nhân sự là thiết yếu nhằm đạt được hiệu suất làm việc tối đa giúp doanh nghiệp đạt được thành công và phát triển. Vì vậy các khóa học như “Kỹ năng giao tiếp & làm việc đồng đội” của L & A được thiết kế tùy biến để phù hợp nhất với nhu cầu của từng tổ chức khác nhau.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *