Chat with us, powered by LiveChat

Kiến thức nhân sự

chuyển đổi số

Kỳ 4: Về những năng lực lãnh đạo cần thêm trong thời buổi chuyển đổi số

Trương Chí Dũng, công ty L & A

Trong thời buổi chuyển đổi số, có câu hỏi được nêu lên là: “Lãnh đạo doanh nghiệp cần thêm những khả năng nào cho giai đoạn này?” Có nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Dưới... -->

Webinar “HR IN POST-COVID TIME” - NẮM BẮT XU HƯỚNG VÀ TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG

Webinar “HR IN POST-COVID TIME” – Nắm bắt xu hướng và tình hình tuyển dụng

Ngày 26/4/2022, Webinar “HR in post-covid Time” được tổ chức bởi Beluxcham chính thức diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo các công ty: Ms. Phan Thị Mỹ Hằng - COO L & A Holdings, Mr. Brandon Christensen & Mr. Gauthier D'Haenens - Adilstone Group. Nội... -->

chuyển đổi số

Kỳ 3 (tiếp theo): Chuyển đổi số từ góc nhìn Doanh nghiệp – Nền tảng cần & Điều kiện đủ cho giai đoạn mới của tổ chức

Trương Bình Nguyên

Trong hành trình chuyển đổi số, công nghệ nên được đề cập sau cùng. Công nghệ cần phù hợp với doanh nghiệp. Tất cả các vấn đề bao gồm chiến lược, tổ chức, nhân sự phù hợp cần được quan tâm trước... -->

chuyển đổi số

Kỳ 3: Chuyển đổi số từ góc nhìn Doanh nghiệp – Những trăn trở của các nhà lãnh đạo

Trương Bình Nguyên

Chuyển đổi số là việc tổ chức lại mô hình kinh doanh, quy trình, công nghệ, cũng như đầu tư mới, để tạo ra giá trị và trải nghiệm mới cho cả người tiêu dùng và nhân viên, đồng thời cạnh tranh... -->

Portal L&A là gì? Cách sử dụng Portal L&A chi tiết nhất

1. Portal L&A là gì?

Portal L&A là ứng dụng truy cập tin tức nội bộ do Le & Associates xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2022 với nhiều tiện ích như: Truy cập thông tin nhân viên (hợp đồng, mô tả... -->

Kỳ 2: Chuyển đổi số từ góc nhìn người lao động

-Phan Thị Mỹ Hằng-

Trong thực tế câu chuyện chuyển đổi số dễ có xu hướng nghiêng về phía tổ chức, doanh nghiệp mà sẽ không đề cập nhiều về một chủ thể quan trọng nữa là người lao động trong doanh nghiệp. Sẽ... -->

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required