Chat with us, powered by LiveChat

Kiến thức nhân sự

[Tủ sách L & A x First News] – Sếp Của Einstein – Mười nguyên tắc dẫn dắt thiên tài

Tác giả Robert Hromas, Christopher Hromas 

  1. CHIẾC GƯƠNG KHÔNG BIẾT NÓI DỐI

Nguyên tắc đầu tiên chính là phải nhận thức được nhà lãnh đạo không phải là thiên tài, và những thiên tài làm việc... -->

[Tủ sách L & A x First News] – Sếp Của Einstein – Lời giới thiệu

Tác giả Robert Hromas, Christopher Hromas 

 

Chắc hẳn bạn không hề biết sếp của Einstein là ai. Khi Einstein đến Mỹ làm việc, ông ấy báo cáo với Abraham Flexner. Flexner... -->

[Tủ sách L & A x First News] – Bí Quyết Trở Thành Nhà Quản Lý Tài Ba – Làm thế nào để phân biệt một nhà quản lý tài ba và một nhà quản lý bình thường?

Tác giả Julie Zhuo  

Tôi đã từng nghĩ rằng việc đánh giá xem một nhà quản lý có tốt hay không cũng giống như việc đánh giá một thiếu nhi... -->

[Tủ sách L & A x First News] – Bí Quyết Trở Thành Nhà Quản Lý Tài Ba – Điều cần làm khi một quản lý gặp khó khăn

Tác giả Julie Zhuo  

Bạn nên làm gì khi một trong những quản lý cấp dưới không đạt yêu cầu cho vị trí của cô ấy? Hẳn bạn sẽ nghĩ: “Việc của mình... -->

[Tủ sách L & A x First News] – Tinh Hoa Quản Trị Dự Án – Quyền lực không chính thức thật sự cần thiết

Tác giả Kory Kogon, Suzette Blakemore, James Wood  

Vài suy nghĩ cuối cùng từ Kory:

Cuối một khóa học quản trị dự án căng thẳng kéo dài hai ngày, một người tham... -->

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required