Chat with us, powered by LiveChat

Sự kiện

quản trị trong doanh nghiệp

Khơi dậy tiềm năng quản trị trong doanh nghiệp nữ thời đại số hóa

Sáng ngày 11/9, trong khuôn khổ hội thảo “Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kết nối, đồng hành vì sự phát triển của phụ nữ” diễn ra tại Đồng Tháp, phiên thảo luận “Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nữ về quản trị... -->