Chat with us, powered by LiveChat

Giới thiệu về L & A

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

2001

Thành lập L & A 

Cung cấp dịch vụ Tuyển dụng quản trị viên

2007

2014

Ra mắt mô hình SIBOT – Giải pháp nhân sự trọn gói

2017

Ra mắt phần mềm quản lý hiệu quả công việc PeopleTrek

2002

Cung cấp dịch vụ Thuê ngoài nhân lực

 

2009

Khai trương văn phòng đại diện của L & A tại Hà Nội

2015

Trở thành Đối tác chiến lược với Dream Incubator

2004

2013

Cung cấp dịch vụ Đánh giá tổ chức và cá nhân

2016

Tách bộ phận ESS thành lập CxO Search
Đối tác chiến lược với CVreferral