Chat with us, powered by LiveChat

Blog Công nghệ cao

Dự án Thầu nhân lực sản xuất trong ngành công nghệ cao

Khách hàng: là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử với số lượng công nhân viên của toàn Tập đoàn trên thế giới là 1,5 triệu người.

Phạm vi công việc:

  • Thầu cung cấp, quản lý nhân sự và điều động sản xuất trên chuyền gia công linh kiện điện tử: bảng mạch điện, lắp ráp và đóng gói điện thoại di động, v.v…

Thời lượng: Từ tháng 02/2017 đến nay.

Số nhân viên: 300.

Thách thức của dự án

  • Biến động rất lớn với tần suất cao trong kế hoạch sản xuất và số lượng nhân công, thời gian tuyển dụng ngắn.
  • Thường xuyên thay đổi sản phẩm, thường xuyên đào tạo và cập nhật.
  • Yêu cầu sự tuân thủ cao về an toàn sức khỏe lao động.

Giải pháp của L & A

  • Tìm kiếm và tuyển dụng tại nhiều địa điểm dựa trên một ma trận có các tiêu chí đã thống nhất.
  • Quản lý dự án tại chỗ với đội ngũ có năng lực.
  • Truyền thông và đào tạo tốt trước khi đi vào hoạt động.

Các kết quả

  • Tuyển dụng đạt 100% trong thời gian cho phép.
  • Cung cấp 100% sản lượng và chất lượng theo yêu cầu sản xuất.
  • Được khách hàng đánh giá là nhà cung cấp tốt và ưu tiên giao mở rộng qui mô dự án.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *