Blog Công nghệ cao

Công nghệ cao – Foxconn – Dự án Thầu nhân lực sản xuất điển hình

Khách hàng: FOXCONN VIETNAM.

Phạm vi công việc:

  • Thầu cung cấp, quản lý nhân sự và điều động sản xuất trên chuyền gia công linh kiện điện tử: bảng mạch điện, lắp ráp và đóng gói điện thoại di động, vv…

Thời lượng: Từ tháng 2 năm 2017 đến nay.

Số nhân viên: 300.

Thách thức của dự án

  • Biến động rất lớn với tần suất cao trong kế hoạch sản xuất và số lượng nhân công, thời gian tuyển dụng ngắn;
  • Thường xuyên thay đổi sản phẩm, thường xuyên đào tạo và cập nhật;
  • Yêu cầu sự tuân thủ cao về an toàn sức khỏe lao động.

Giải pháp của L & A

  • Tìm kiếm và tuyển dụng tại nhiều địa điểm dựa trên một ma trận có các tiêu chí đã thống nhất;
  • Quản lý dự án tại chỗ với đội ngũ có năng lực;
  • Truyền thông và đào tạo tốt trước khi đi vào hoạt động.

Các kết quả

  • Tuyển dụng đạt 100% trong thời gian cho phép;
  • Cung cấp 100% sản lượng và chất lượng theo yêu cầu sản xuất;
  • Được khách hàng đánh giá là nhà cung cấp tốt và ưu tiên giao mở rộng qui mô dự án.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required