Blog Dự án điển hình

Ngành sản xuất – Akzo Nobel – Dự án Cho thuê nhân sự điển hình

Khách hàng: AKZO NOBEL.

Phạm vi công việc :

  • Thuê ngoài nhân sự cho khối kinh doanh và kỹ thuật.

Thời gian: 2012 đến nay.

Số nhân viên: ~ 200.

Thách thức của dự án

  • Tuyển dụng khó & kỹ càng, đặc biệt với các vị trí đặc thù của ngành; yêu cầu báo cáo đột xuất trong thời gian ngắn;
  • Phải giải quyết nhiều vấn đề xảy ra do luôn có thay đổi về yêu cầu tuyển dụng;
  • Đòi hỏi giải quyết rất nhanh các sự cố nếu có.

Giải pháp của L & A

  • Hỗ trợ qua lại trong khâu tuyển dụng nhằm rút ngắn thời gian; và tận dụng cơ sở dữ liệu dôi dư của khách hàng;
  • Tham gia các buổi phỏng vấn ứng viên quản lý do L&A đề cử để nắm hiểu hơn nhu cầu và rút kinh nghiệm;
  • Xây dựng quy trình làm việc và xử lý sự cố rõ ràng; sẵn sàng trả lời ngay các thắc mắc của khách hàng, công nhân.

Kết quả

  • Nhân viên dự án của L & A luôn đạt 100% chỉ tiêu KPI do khách hàng đề ra.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required