Chat with us, powered by LiveChat

Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Các bài đánh giá để tuyển dụng đúng người, bố trí đúng công việc

Dựa vào báo cáo Đánh giá Hành vi & Xu hướng cá nhân, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, phong cách giao tiếp và làm việc, người được đánh giá hiểu rõ hơn về sở trường sở đoản của bản thân để hoạch định và phát triển năng lực phù hợp với công việc.

Lợi thế độc đáo của L & A

Điểm khác biệt vượt trội của các báo cáo này là dựa trên nền tảng Extended DISC®, đánh giá hành vi có ý thức và vô thức nên tính trung thực cao hơn hẳn so với các phương pháp trắc nghiệm khác, chỉ với một bài tự trắc nghiệm trực tuyến trong 10-15 phút.

VÍ DỤ:

Ví dụ 1 phần Bảng mẫu kết quả trả về: “Hồ sơ thể hiện hành vi có ý thức và hành vi vô thức”

Các báo cáo ứng dụng từ Đánh giá Hành vi & Xu hướng Cá nhân gồm:

  • Đánh giá năng lực Bán hàng
  • Đánh giá năng lực Quản lý
  • Đánh giá năng lực Quản trị
  • Đánh giá năng lực Dịch vụ khách hàng
  • Đánh giá năng lực Làm việc nhóm
  • Đánh giá năng lực Công nghệ thông tin
  • Đánh giá năng lực Quản lý dự án
  • Đánh giá năng lực Người Đào tạo
  • Đánh giá năng lực Chủ Doanh nghiệp
  • Đánh giá để tuyển dụng đội ngũ bán hàng

Xem thêm: Khóa đào tạo chứng nhận nhà huấn luyện phân tích hành vi – Extended DISC/FinxS dành cho cấp quản lý 

Các báo cáo này thường được dùng để ra quyết định trong những trường hợp tuyển dụng, luân chuyển nhân sự, đề bạt, lập kế hoạch đào tạo, giảm tỉ lệ nghỉ việc…

Bạn có thể điền thông tin vào ô bên dưới để liên hệ và được tư vấn thêm về các sản phẩm của Extended DISC® mà L & A là đối tác ưu tiên khai thác sản phẩm này tại thị trường Việt Nam.

Quý doanh nghiệp muốn được tư vấn thêm về dịch vụ Đánh giá, vui lòng liên hệ:

Khách hàng tiêu biểu

                         

Liên hệ chúng tôi

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required