Chat with us, powered by LiveChat

Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Các bài đánh giá để xây dựng và nâng cao hiệu quả công việc đội nhóm

Từ bài Đánh giá Hành vi & Xu hướng cá nhân của các thành viên, các báo cáo mở rộng cung cấp cho doanh nghiệp những nhận định sát sườn toàn cảnh về “bức tranh tính cách” của cả nhóm, đồng thời đề xuất biện pháp cụ thể để tăng gắn kết nhóm, bố trí năng lực nhóm phù hợp, cải thiện hiệu suất làm việc nhóm, giảm mâu thuẫn, bất đồng nếu có giữa các thành viên…

Từ đánh giá hành vi, phản xạ vô thức, phân tích sở trường, sở đoán của đội nhóm, etc. các báo cáo nhóm từ Extended DISC mà quý khách có thể lựa chọn gồm:

  • Phân tích cặp đôi làm việc
  • Phân tích nhóm
  • Phân tích phù hợp công việc
  • Ứng dụng giải quyết mâu thuẫn

Xem thêm: Khóa đào tạo chứng nhận nhà huấn luyện phân tích hành vi – Extended DISC/FinxS dành cho cấp quản lý 

 

Đánh giá để củng cố văn hóa doanh nghiệp, thu hút-giữ chân nhân tài, tăng gắn kết của nhân viên

Bài đánh giá này giúp lãnh đạo doanh nghiệp có một cái nhìn toàn diện, sâu sắc và khách quan về văn hóa doanh nghiệp, mức độ hài lòng về môi trường làm việc và gắn kết của nhân viên với công ty.

Lợi thế của L & A

Lâu nay doanh nghiệp khảo sát sự gắn kết của nhân viên (engagement), sự hợp tác của nhân viên trong công việc (collaboration) và việc giữ chân nhân tài (retention) một cách riêng lẻ. Trong mô hình HRBP mà L & A vận dụng cho thấy, cả ba vấn đề trên (ECR) là một nhóm vấn đề cần phải đánh giá và xây dựng trong khuôn khổ một kế hoạch chung.

Cách đánh giá và báo cáo thế nào?

Cách triển khai là khảo sát trực tuyến ý kiến từ toàn bộ những nhân viên thuộc phòng ban, tổ chức cần nghiên cứu, với 15-20 phút để từng người trả lời bảng câu hỏi. Kết quả được tập hợp và phân tích bởi các chuyên gia của L & A và báo cáo hiện trạng điểm mạnh, yếu, so sánh với chuẩn quốc tế và đề xuất kế hoạch hành động sẽ được trình bày cho lãnh đạo quý Công ty.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong báo cáo của chúng tôi.

 

 

Bạn có thể điền thông tin vào ô bên dưới để được tư vấn thêm hoặc liên hệ:

 

Khách hàng tiêu biểu

Liên hệ chúng tôi

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required