Chat with us, powered by LiveChat

Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Đánh giá để tìm kiếm nhân viên tiềm năng

Extended DISC là bài tự đánh giá dùng để đo lường cách một cá nhân tương tác với người khác, phong cách hành vi tự nhiên, hành vi bẩm sinh và vô thức.

Extended DISC có thể so sánh như tấm bản đồ. Nếu chúng ta không biết mình đang ở đâu thì sẽ rất khó để đến được đích. Tuy nhiên, cũng không khá hơn gì nếu chúng ta chỉ biết được vị trí hiện tại mà không biết hướng đi tiếp theo. Bản đồ cung cấp một hệ quy chiếu để chúng ta đưa ra các quyết định sáng suốt về nơi cần đến.

Bài đánh giá Extended DISC là công cụ nhân sự và nguồn lực của cấp quản lý vì nó đem lại cho các lãnh đạo, quản lý những thông tin cực kỳ quan trọng về nhân viên trong tổ chức, những thông tin sẽ mất nhiều chi phí và thời gian hơn để có nếu không dùng Extended DISC.

Trung tâm đánh giá của L & A sử dụng bài đánh giá extended DISC để phân tích hành vi giúp nhận diện tố chất của người lãnh đạo, nhằm giúp doanh nghiệp lựa chọn đúng nhân viên tiềm năng để đầu tư đúng phương pháp & hiệu quả về ngân sách.

Bằng cách ứng dụng mô hình tảng băng trôi để nhận diện những hành vi bên trong & bên ngoài qua 2 phương pháp:

Extended DISC của FinxS là một nền tảng chuyên nghiên cứu các ứng dụng về phân tích hành vi vào tổ chức với bài trắc nghiệm trực tuyến gồm 24 câu hỏi được thực hiện trong khoảng 10 phút. Việc nhận diện năng lực lãnh đạo tiềm năng dựa trên 9 năng lực chuẩn và có thể điều chỉnh dựa trên đặc điểm của từng doanh nghiệp nhờ vào từ điển năng lực hành vi điện tử có sẵn trên hệ thống.

Liên hệ chúng tôi