Chat with us, powered by LiveChat

Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Dịch vụ tuyển dụng của L & A

Tuyển dụng là một trong những quy trình nhân sự có tác động lớn đến doanh nghiệp. Thu hút đúng người cho tổ chức sẽ tạo ra một tác động to lớn và sự tác động này có thể đo lường được lên hiệu quả kinh doanh.

Các lợi ích chúng tôi đem đến cho doanh nghiệp như sau:

  • Mạng lưới tuyển dụng toàn quốc
  • Tuyển dụng nhanh và bảo mật
  • Ứng viên được sàng lọc

Với 20 năm kinh nghiệm tuyển dụng, chúng tôi đã hỗ trợ thành công doanh nghiệp ở mọi quy mô tuyển dụng các cấp độ công việc khác nhau. Dù bạn đang muốn tuyển dụng vị trí dài hạn, hợp đồng hay ngắn hạn, chúng tôi đều có thể giúp đỡ.

Xem thêm:

Lĩnh vực tập trung cho dịch vụ tuyển dụng của chúng tôi như sau:

  • Tuyển dụng quản trị viên, các vị trí cấp cao.
  • Tuyển dụng lao động phổ thông cho các ngành như sản xuất, tiêu dùng nhanh, …
  • Tuyển dụng PG / PB, tiếp thị tại điểm bán.
  • Tuyển dụng những vị trí khác

Xem thêm:

Khách hàng tiêu biểu

Để tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ, hãy liên hệ với chúng tôi theo mẫu bên dưới hoặc liên hệ:

Email: cs@l-a.com.vn

Điện thoại: 0902 989 578

Liên hệ chúng tôi