Chat with us, powered by LiveChat

Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Dịch vụ tư vấn của L & A

Con người là vốn quý nhất, tạo nên thành công cho doanh nghiệp. Sở hữu phương pháp, hệ thống và công cụ đúng để thu hút và phát huy tối đa hiệu quả của nhân tài là điều thiết yếu mà lãnh đạo công ty phải đặt lên hàng đầu.

Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực của L & A mang đến cho doanh nghiệp các giá trị sau:

 • Hoàn thiện hệ thống quản lý nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu suất lao động
 • Thúc đẩy tăng trưởng, tạo thành công và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững
 • Đội ngũ quản trị viên và bộ phận quản trị nhân lực được đào tạo để chủ động vận hành hệ thống

Xem thêm:

L & A khác biệt và vượt trội trong các dự án tư vấn mà chúng tôi tham gia nhờ:

PHƯƠNG PHÁP CÔNG CỤ TIÊN TIẾN

 • Hợp tác bản địa hóa và ứng dụng các công cụ hàng đầu thế giới: Balanced Scorecard, MBO, Extended DISC, FinxS
 • Phương pháp triển khai thực tế, tinh vi mà đơn giản

CƠ SỞ TRI THỨC

VƯỢT TRỘI

 • Từ điển mô hình tổ chức
 • Cơ sở dữ liệu các thông lệ tốt
 • Từ điển năng lực và KPI theo ngành
 • Hệ thống hỗ trợ đánh giá và phân loại nhân lực

ĐỘI NGŨ

TƯ VẤN MẠNH

 • Trải nghiệm nhiều năm quản trị doanh nghiệp
 • Giàu kinh nghiệm tư vấn cho nhiều mô hình doanh nghiệp với văn hóa quản lý khác biệt
 • Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nhân lực

 

 

 

CHUYÊN GIA TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

 

 

 

“Click vào hình để xem thông tin”

Bà ĐINH KIM NHUNG

Trưởng bộ phận nguồn

nhân lực Tập đoàn

Masan

 

“Click vào hình để xem thông tin”

Bà PHAN THỊ THU HƯƠNG

Chuyên gia tư vấn,

 nguyên GĐ Nhân sự cấp cao

Schaeffler Việt Nam

 

“Click vào hình để xem thông tin”

Ông TRẦN BẰNG VIỆT

TGĐ

Đông A Solutions

 

 

 

 

 

 

 

 

“Click vào hình để xem thông tin”

Ông PHAN VĂN DŨNG

Chuyên gia tư vấn,

GĐ nhân sự

Nutifood Việt Nam

 

“Click vào hình để xem thông tin”

Bà BÙI THỊ MAI LIÊN

Chuyên gia tư vấn HRM,

nguyên GĐ Nhân sự

Abbott Việt Nam

 

“Click vào hình để xem thông tin”

Ông TRƯƠNG CHÍ DŨNG

GĐ nghiên cứu & phát triển

Le & Associates

 

 

 

 

 

“Click vào hình để xem thông tin”
Ông NGUYỄN NGỌC ANH TUẤN

Nguyên PTGĐ

Nguồn Nhân lực Vùng,

Marico South East Asia

“Click vào hình để xem thông tin”
Bà TRẦN DIỄM CHÂUz

PTGĐ,

Nhà máy gạch Chang Yih

 

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NHÂN SỰ

“Click vào hình để xem thông tin”
Ông TRƯƠNG CHÍ DŨNG

GĐ nghiên cứu & phát triển

Le & Associates

“Click vào hình để xem thông tin”
Ông TRƯƠNG BÌNH NGUYÊN (Hector)

MBA University of Wales (MDIS Singapore)

“Click vào hình để xem thông tin”
Ông TRẦN MẠNH TƯỞNG

Giám đốc Dịch Vụ

Thầu nhân lực Khối Thương Mại

“Click vào hình để xem thông tin”
Ông PHẠM XUÂN TÙNG

Giám đốc Dịch vụ

Xử lý Hình Ảnh và số liệu tại NESSO

“Click vào hình để xem thông tin”
Ông TRẦN BẰNG VIỆT

Tổng Giám đốc

Đông A Solutions

 

Key clients

    

Liên hệ chúng tôi