Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Dịch vụ tư vấn của L & A

Con người là vốn quý nhất, tạo nên thành công cho doanh nghiệp. Sở hữu phương pháp, hệ thống và công cụ đúng để thu hút và phát huy tối đa hiệu quả của nhân tài là điều thiết yếu mà lãnh đạo công ty phải đặt lên hàng đầu.

Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực của L & A mang đến cho doanh nghiệp các giá trị sau:

 • Hoàn thiện hệ thống quản lý nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu suất lao động
 • Thúc đẩy tăng trưởng, tạo thành công và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững
 • Đội ngũ quản trị viên và bộ phận quản trị nhân lực được đào tạo để chủ động vận hành hệ thống

Xem thêm:

L & A khác biệt và vượt trội trong các dự án tư vấn mà chúng tôi tham gia nhờ:

PHƯƠNG PHÁP CÔNG CỤ TIÊN TIẾN

 • Hợp tác bản địa hóa và ứng dụng các công cụ hàng đầu thế giới: Balanced Scorecard, MBO, Extended DISC, FinxS
 • Phương pháp triển khai thực tế, tinh vi mà đơn giản

CƠ SỞ TRI THỨC

VƯỢT TRỘI

 • Từ điển mô hình tổ chức
 • Cơ sở dữ liệu các thông lệ tốt
 • Từ điển năng lực và KPI theo ngành
 • Hệ thống hỗ trợ đánh giá và phân loại nhân lực

ĐỘI NGŨ

TƯ VẤN MẠNH

 • Trải nghiệm nhiều năm quản trị doanh nghiệp
 • Giàu kinh nghiệm tư vấn cho nhiều mô hình doanh nghiệp với văn hóa quản lý khác biệt
 • Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nhân lực

Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu thông tin bên dưới hoặc liên hệ:

Key clients

    

Liên hệ chúng tôi

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required