Chat with us, powered by LiveChat

Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Tư vấn tái cấu trúc tổ chức

Khảo sát của Viện Lao Động Nhật Bản trên 10.000 doanh nghiệp có trên 300 lao động cho thấy các nguyên nhân chính dẫn tới doanh nghiệp quyết định tái cấu trúc tổ chức bao gồm khủng hoảng môi trường kinh doanh hoặc chuỗi cung ứng (84%), tiết kiệm lao động & chi phí (58%), hợp nhất & thu hẹp địa bàn kinh doanh (44%).

Trong tình hình nền kinh tế đang chịu sức ép nặng nề của đại dịch Covid-19, nếu các doanh nghiệp Việt không hành động kịp thời thì có thể sẽ đứng trước nguy cơ giải thể.

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tổ chức của L & A giúp lãnh đạo doanh nghiệp tìm ra các giải pháp linh hoạt với hiện tại và bền vững cho tương lai để tối ưu hóa hoạt động và tạo ra hiệu quả cho tổ chức thể hiện qua các kết quả mang lại như:

  • Tổ chức bộ máy thích ứng & linh hoạt với chiến lược mới & sự thay đổi của môi trường
  • Tối ưu hóa ngân sách đầu tư vào nguồn nhân lực
  • Lựa chọn người lãnh đạo phù hợp để cùng đồng hành & phát triển doanh nghiệp

Bằng cách vận dụng phương pháp luận dựa trên mô hình “Congruence management model” của David Nadler và Michael Tushman thuộc Columbia university (Hoa Kỳ) và các công cụ khảo sát đánh giá từ các đối tác hàng đầu trên thế giới, các chuyên gia tư vấn của L & A sẽ tiến hành triển khai các nội dung sau trong quá trình tư vấn:

  • Rà soát định hướng & chiến lược của tổ chức
  • Phân tích hiện trạng & thiết kế tổ chức
  • Nhận diện lãnh đạo kiệt xuất của doanh nghiệp
  • Thương lượng & tạo cơ hội mới cho nhân viên

Xem thêm:

https://l-a.com.vn/tai-cau-truc-doanh-nghiep-5-diem-de-lot-xac/

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp của quý vị, vui lòng điền vào mẫu thông tin bên dưới hoặc liên hệ:

Liên hệ chúng tôi

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required





* indicates required






Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required






Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required