Blog Dịch vụ/Bán lẻ

Dịch vụ/ Bán lẻ – Dự án Thầu nhân lực sản xuất điển hình

Khách hàng: Là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận.

Phạm vi công việc:

  • Thầu sản xuất với đầy đủ các hoạt động quản lý dự án và nhân sự: Kiểm tra sản phẩm may mặc cho khách hàng theo đơn giá giờ.

Thời gian: 4/2017 đến nay

Số nhân viên: ~ 50

 

Thách thức của dự án

  • Tuyển dụng gấp một đội khá đông nhân viên kiểm phẩm sản phẩm may mặc tại vị trí xa cách trung tâm Bắc Giang chỉ để làm trong một thời gian ngắn.

Giải pháp của L & A

  • Tập hợp các quản lý dự án tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội để cùng triển khai trong thời gian đầu
  • Luân chuyển một số công nhân tại các dự án đang mùa thấp điểm gần đó.

Kết quả

  • Khách hàng tin tưởng và giao thêm dự án thuê ngoài nhân sự cho khối văn phòng với gần 50 nhân viên mới.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required