Chat with us, powered by LiveChat

Blog Sự kiện

Diễn đàn nhân sự tháng 4 “Phát triển lãnh đạo: từ tốt lên kiệt xuất”

Sở hữu đội ngũ những người lãnh đạo kiệt xuất sẽ giúp công ty phát triển vượt trội. Các nghiên cứu của Zenger Folkman đã chứng minh người lãnh đạo kiệt xuất có thể tăng gấp đôi lợi nhuận, nâng mức độ hài lòng của khách hàng thêm 40%, mức độ gắn kết và năng suất của người lao động thêm 70%.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nguyên nhân khiến các chương trình phát triển lãnh đạo chưa đạt kỳ vọng như thiếu vắng văn hóa lãnh đạo, chưa cá nhân hóa việc đào tạo, thiếu theo dõi và phản hồi…

Thấu hiểu những thách thức này, Le & Associates tổ chức Diễn đàn nhân sự tháng 4: “Phát triển lãnh đạo: từ tốt lên kiệt xuất” với sự tham gia của các chuyên gia uy tín nhằm đưa những quan điểm và giải pháp mới cho vấn đề này.

Diễn đàn nhân sự tháng 4: “Phát triển lãnh đạo: từ tốt lên kiệt xuất”

Thời gian: 8h30-18h00, Thứ sáu 17/04/2020

  • 8h30-12h00: Hội thảo
  • 13h30-15h30: Chuyên đề “Ba yếu tố giúp lãnh đạo xây dựng sự tin tưởng”
  • 13h30-18h00: Chương trình huấn luyện “Lãnh đạo kiệt xuất”

Địa điểm dự kiến: Khách sạn New World Saigon

Với sự tham dự của 15+ diễn giả uy tín và 250+ CEO, HRD, HRM

Diễn giả (Đang cập nhật):

            

            

           

 

Chương trình dự kiến:

Giá vé:

Hội thảo:

Vé Early Bird: 1,100,000đ (tới 17/03/2020)

*Mua từ 3 vé, giá 1,000,000đ/vé

Vé tại cửa: 1,500,000 đ

*Mua từ 3 vé, giá 1,400,000đ/vé

Combo 1: Hội thảo + Chuyên đề “Ba yếu tố giúp lãnh đạo xây dựng sự tin tưởng”

Vé Early Bird: 8,500,000đ (thanh toán trước 17/03/2020)

Vé mua trước: 9,000,000đ (thanh toán trước 10/04/2020)

Combo 2: Hội thảo + Chương trình huấn luyện “Lãnh đạo kiệt xuất”

Vé Early Bird: 11,500,000đ (thanh toán trước 17/03/2020)

Vé mua trước: 12,000,000đ (thanh toán trước 10/04/2020)

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ email: cs@l-a.com.vn hoặc sđt: 0902 989 578Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required