Chat with us, powered by LiveChat

Giới thiệu về L & A

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

 Một đơn vị tư vấn có uy tín từ Nhật Bản, “chuyên khởi tạo công ty”.
Cổ đông chiến lược của L & A.
Nền tảng đánh giá hành vi vô thức và có ý thức, giúp tuyển nhanh và đào tạo được nhân sự “phù hợp công việc & văn hóa doanh nghiệp”.
L & A hiện là đối tác duy nhất hoạt động tại Việt Nam
Công cụ đánh giá định lượng và chương trình đào tạo chéo hành vi đồng hành để phát triển năng lực lãnh đạo kiệt xuất dựa trên điểm mạnh.
Khai thác độc quyền tại Việt Nam bởi L & A.
Ứng dụng CNTT để quản lý và tăng chất lượng tuyển dụng thông qua giới thiệu của nhân viên và cộng tác viên, tiên phong tại Châu Á.
Ứng dụng CNTT để quản lý hiệu quả công việc theo thời gian thực một cách đơn giản
Khai thác độc quyền tại Việt Nam bởi L & A