Chat with us, powered by LiveChat

Blog Sự kiện

Dream Incubator (DI) hoàn tất đầu tư chiến lược vào Le & Associates (L&A)

DI sẽ nắm 34% cổ phần trong L&A. Công ty này cung ứng giải pháp nhân sự toàn diện (Total HR Turnkey Solution) xoay quanh việc thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài phục vụ chiến lược phát triển cho doanh nghiệp suốt 15 năm qua. Hiện L&A đang được sự tin tưởng của hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, kể cả rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, với các dịch vụ:

  • Đánh giá và huấn luyện năng lực lãnh đạo và hành vi
  • Tuyển dụng
  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý nhân lực
  • Cho thuê và thầu phụ nhân lực trong sản xuất
  • Tiếp thị-bán hàng
  • Xử lý số liệu và hình ảnh

“Tôi rất ngạc nhiên, tại sao ở Việt Nam lại có một công ty nội địa có sự quản lý và chiến lược rõ ràng đến như vậy. Ấn tượng của chúng tôi về những người chủ chốt trong công ty cũng như sự minh bạch về tài chính, nhân sự… đặc biệt là sự tăng trưởng hàng năm doanh thu của L&A trung bình 140% ở trong ngành Mọi thứ dường như đã sẵn sàng trước khi chúng tôi tìm đến”, Ông Kyohei Hosono – Giám đốc điều hành DI tại Việt Nam chia sẽ đánh giá về L&A.

Sự hợp tác này sẽ tạo ra nhiều giá trị cộng hưởng cho cả hai cùng phát triển nhờ kết hợp phương pháp luận tiên tiến và kinh nghiệm lâu năm trong trong tư vấn quản trị doanh nghiệp, kết nối các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp về nhân sự, BPO về công nghệ thông tin – sản xuất – tiếp thị… với chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Cung cấp bởi Le & AssociatesComment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required