Chat with us, powered by LiveChat

Blog Tiêu dùng nhanh

Dự án Thầu nhân lực sản xuất cho công ty đa quốc gia chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng

Khách hàng: Là công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình và thực phẩm, hiện đang hoạt động tại hơn 190 quốc gia với tổng số nhân viên trên 150,000 người.

Phạm vi công việc

 • Cung cấp nhân sự thời vụ trên chuyền các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm,…

Thời gian: 04/2019

Số công nhân cung cấp: ~ 110 công nhân

Thách thức của dự án

 • Thời gian tuyển dụng ngắn: tuyển dụng gần 30 nhân viên trong vòng 1 tuần để triển khai dự án vào 1 tuần sau khi tuyển.
 • Công việc thời vụ, chỉ kéo dài trong 3 tháng.
 • Công nhân thời vụ ít gắn bó, tỉ lệ nghỉ việc cao.
 • Công nhân chưa có tay nghề khi chỉ có 1 tuần để chuẩn bị.

Giải pháp của L & A

 • Đề xuất với khách hàng chuyển đổi giải pháp từ thuê nhân sự sang thầu nhân lực sản xuất, L & A sẽ chịu KPI về sản phẩm đầu ra.
 • Tiếp theo, L & A khởi động chiến dịch tuyển dụng rộng rãi trên nhiều phương tiện kết hợp với linh hoạt phân bổ lại nhân sự, luân chuyển người lao động từ các dự án khác gần đó sang cũng như đưa ra các phương án dự phòng nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
 • Đưa ra quy trình quản lý thầu nhân lực phù hợp nhằm giảm thiểu sai sót của công nhân trong quá trình thực hiện dự án.
 • Cải thiện quản lý hiệu suất bằng các biện pháp theo hệ thống của L & A.

Kết quả đạt được

 • Cải thiện 15% năng suất tạo ra thành phẩm chỉ trong một tuần và đáp ứng chất lượng theo yêu cầu sản xuất.
 • Nhận được sự hài lòng tuyệt đối từ khách hàng.
 • Được giao thêm các chuyền sản xuất khác, nâng số lượng nhân viên làm việc cho khách hàng tính đến thời điểm hiện tại là 110 nhân viên.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required