Chat with us, powered by LiveChat

Blog Dự án điển hình

Dịch vụ Cho thuê nhân sự cho công ty sữa

Khách hàng: Tập đoàn sữa hàng đầu tại Hà Lan với 140 năm kinh nghiệm hoạt động trên toàn thế giới

Phạm vi công việc:

 • Thuê ngoài nhân sự để quản lý đội ngũ tư vấn dinh dưỡng tại các địa điểm bán lẻ.

Thời gian: Từ tháng 1/2015 đến nay.

Số nhân viên: 920.

Vấn đề của khách hàng

 • Quản lý số nhân viên lớn phân tán từng điểm, qui về khoảng 100 nhà phân phối trên cả nước;
 • Tăng mức bán hàng, cùng với việc nâng cao năng lực quản lý con người.

Giải pháp của L & A

 • Áp dụng các bí quyết HRBP của L & A để đạt được các chỉ số đầu tư (KPI) của dự án;
 • Tạo bộ chỉ số KPI mới tính vi hơn;
 • Sử dụng ứng dụng di động thời gian thực để giám sát từng người/điểm bán;
 • Tăng cường năng lực tuyển dụng.

Kết quả

 • Nâng cao hiệu quả bán hàng tại các điểm tiêu thụ hàng hóa: 150%;
 • Đạt được lợi nhuận trên các chỉ tiêu đầu tư của dự án;
 • Nhóm tư vấn dinh dưỡng trở nên chuyên nghiệp hơn;
 • Khách hàng tin tưởng và phân bổ thêm 04 dự án mới trên các kênh khác với tổng số 500 nhân viên mới.
 • Năm 2018, khách hàng tiếp tục tái ký hợp đồng với L & A với thời hạn đến năm 2021.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required