Chat with us, powered by LiveChat

Blog Dự án điển hình

Giải pháp đào tạo online và kiểm tra kiến thức nhân viên làm việc phân tán

Thách thức trong đánh giá và tư vấn nhân sự của dự án 

 1. Tỉ lệ nhân viên mới/thay mới khá cao, phân bổ rải rác toàn quốc, phải sớm hiểu, thuộc kiến thức sản phẩm để tư vấn khách hàng qua điện thoại.
 2. Khó khăn trong việc đào tạo gồm:
 • Khối lượng nội dung quá lớn.
 • Thời gian chi phí cho việc tổ chức đào tạo và tái đào tạo như: phòng ốc, đi lại, ăn ở…nếu đào tạo tập trung.
 • Trong đợt dịch thì bị giới hạn đi lại, tuân thủ giãn cách hội,
 • Kiểm soát chất lượng đào tạo từng nhân viên.

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO ONLINE & KIỂM TRA KIẾN THỨC NV LÀM VIỆC PHÂN TÁN

Giải pháp 

 • L & A cung cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, tạo ra không gian để khách hàng thiết lập TÀI LIỆU ĐÀO TẠO ĐA PHƯƠNG TIỆN (doc, PDF, hình ảnh, video, slide..) cho tất cả các vị trí.
 • Hệ thống thống kê được: NỘI DUNG, TẦN SUẤT, THỜI GIAN đào tạo của từng nhân viên, giúp cho nhân viên tiết kiệm và linh động thời gian học tập mà vẫn đảm bảo được chất lượng phổ cập kiến thức sản phẩm.
 • Hệ thống đánh giá chất lượng của nhân viên sau khi được đào tạo thông qua các bài đánh giá trắc nghiệm định kỳ nhằm mục đích nhắc nhớ/nâng cao kiến thức tư vấn sản phẩm.

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO ONLINE & KIỂM TRA KIẾN THỨC NV LÀM VIỆC PHÂN TÁN

Kết quả:

 • Tiết kiệm chi phí, nhân lực cho việc đào tạo nhân viên mới mà vẫn đảm bảo quy trình, nội dung đào tạo, tư vấn nhân sự đầy đủ, đạt chuẩn.
 • Trong mùa dịch vẫn chạy ổn định.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *