Chat with us, powered by LiveChat

Blog Dự án điển hình

Giải pháp & ứng dụng điều động và quản lý hiệu quả làm việc của NVBH tại thị trường

Thách thức trong việc quản lý, đánh giá hiệu quả công việc của dự án

 • Mục đích: Tăng độ phủ thương hiệu, thu hút khách, triển khai chương trình khuyến mãi nhằm tăng doanh số, trước và trong thời gian giãn cách mùa dịch.
 • Bố trí 01 nhân viên bán hàng/ điểm bán nên cần yêu cầu hệ thống đảm bảo quản lý từ xa quy trình, hiệu quả công việc.
 • Vẫn ghi nhận được hiệu quả làm việc của nhân viên, số bán thông qua hình thức làm việc trực tuyến, nếu không làm việc trực tiếp tại điểm bán.

GIẢI PHÁP & ỨNG DỤNG ĐIỀU ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA NVBH TẠI THỊ TRƯỜNG

Giải pháp của L & A

 • L & A cung cấp ứng dụng dễ dùng, đúng định vị và không gian lận nhằm quản lý chấm công, quy trình làm việc, báo cáo, trưng bày, doanh số bán hàng của tất cả NVBH.
 • Trong mùa giãn cách do dịch Covid-19, cải tiến ứng dụng để NVBH làm việc trực tuyến tại nhà, vẫn đảm bảo báo cáo hình ảnh định kỳ hàng ngày kèm bằng chứng về quá trình làm việc, bằng chứng về doanh số bán và thông tin khách hàng.

               – Làm việc trực tiếp tại điểm bán:

 • NVBH chụp hình báo cáo hoạt động diễn ra tại điểm (tương tác khách hàng, check in/out).
 • Lập đơn hàng trực tiếp cho khách hàng thông qua ứng dụng.
 • Báo cáo số bán thông qua ứng dụng, chụp hình báo cáo giấy có xác nhận của chủ cửa hàng.

              – Làm việc online:

 • NVBH chụp hình màn điện thoại tương tác với khách hàng trong ngày để chứng minh trạng thái hoạt động làm việc.
 • Lập đơn hàng trực tiếp cho khách hàng thông qua ứng dụng.
 • Báo cáo số bán thông qua ứng dụng, chụp màn hình xác nhận của nhà phân phối.

GIẢI PHÁP & ỨNG DỤNG ĐIỀU ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA NVBH TẠI THỊ TRƯỜNGKết quả đạt được

 • Dù thay đổi hình thức làm việc nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc theo quy trình được thống nhất bởi hai bên.
 • Nhờ báo cáo từ ứng dụng, khách hàng có thể trả thưởng công bằng theo doanh số, trả thưởng cho trưng bày của điểm bán lẻ minh bạch.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required