Chat with us, powered by LiveChat

Blog Kiến thức nhân sự

Gỡ rối thiết lập KPIs đánh giá nhân viên 

Quản lí nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc của một công ty, tổ chức. Nhưng làm thế nào để người làm nhân sự có thể tham gia và quản lý một cách hiệu quả cũng như nắm bắt được quá trình làm việc của nhân viên? Hãy tham khảo những cách để thiết lập KPIs cho nhân sự và xây dựng cho mình phương pháp phù hợp.

Tại sao phải thiết lập KPIs?

Sự phát triển và thành công vượt bậc của doanh nghiệp bạn sẽ được định đoạt bởi sự ổn định của kết quả kinh doanh. Và những kết quả này có thể đạt được nếu các nhân viên của công ty bạn có thể gặt hái được các mục tiêu mong muốn một cách bền vững.

Điều này đòi hỏi nhà phân tích, trưởng bộ phận và nhà quản lý phải luôn theo dõi, bám sát các quy trình của công ty và có những kế hoạch quản lí nhân sự phù hợp. Từ đó để hiểu rõ và đưa ra được các KPI phù hợp cũng như  người chịu trách nhiệm với KPI này.

Các bước thiết lập KPIs cho HR

  • Xác định bộ phận, nhân viên phụ trách xây dựng KPIs:
  • Xác định các chỉ số KPIs
  • Đánh giá mức độ hoàn thành KPI
  • Liên hệ giữa đánh giá KPIs và lương thưởng
  • Điều chỉnh và tối ưu KPI 

Việc áp dụng KPI để đánh giá hiệu suất, thì doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý nhân sự bài bản và tư vấn cụ thể để tối ưu hiệu quả quản trị nguồn nhân lực.

L & A sẽ đồng hành và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất để giúp doanh nghiệp quản lí nhân sự một cách toàn diện nhất.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required