Chat with us, powered by LiveChat

Blog Sự kiện

Hội thảo trực tuyến “Hỏi đáp cùng chuyên gia” chuyên đề “Vướng mắc trong quản lý hiệu quả công việc” ngày 23/06/2020

Theo khảo sát thực hiện ngay trong chuỗi hội thảo trực tuyến “Tái cấu trúc tổ chức để nhảy vọt hậu Covid-19” do L & A tổ chức vào ngày 26 & 28/5/2020, đề tài quản lý hiệu quả công việc là nội dung tiếp theo được nhiều người quan tâm nhất.

Chính vì lý do đó, Le & Associates quyết định phối hợp với PeopleTrek tổ chức chương trình “Hỏi đáp cùng chuyên gia” với chuyên đề “Vướng mắc trong quản lý hiệu quả công việc” với hy vọng giúp các doanh nghiệp tháo gỡ thắc mắc và thực hành quản lý hiệu quả công việc thành công.

Khảo sát toàn cầu về quản lý hiệu quả công việc của Mercer thực hiện vào năm 2019 trên 1.154 quản lý nhân sự cho thấy:

 • 2/3 công ty cho rằng đảm bảo từng cá nhân đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của đơn vị là mục tiêu hàng đầu của quản lý hiệu quả công việc
 • Trong khi 83% công ty yêu cầu nhân viên thiết lập mục tiêu cá nhân, chỉ có 56% yêu cầu mục tiêu của bộ phận, như vậy có nghĩa là gần một nữa số nhân viên đang chạy theo mục tiêu không gắn liền với kết quả kinh doanh của bộ phận
 • 2/3 công ty đã áp dụng công cụ quản lý hiệu quả công việc nhưng cũng 66% công ty chưa thực hiện được phản hồi theo thời gian thực

Rõ ràng, quản lý hiệu quả công việc là một nhu cầu hàng đầu và hàng ngày của các công ty, nhằm đảm bảo từng cá nhân đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải doanh nghiệp nào cũng thiết lập và thực hành hệ thống quản lý hiệu quả công việc đánh giá đúng, đủ, kịp thời các phương diện để đạt mục tiêu đề ra.

** Vui lòng đặt câu hỏi cho chuyên gia và đăng ký để nhận link tham dự tại đây:

Thông tin chương trình: 

 • Thời gian: 14.00-15.30g, thứ ba 23/6/2020
 • Nền tảng: Zoom
 • Đối tượng tham gia: quản lý nhân sự, quản lý doanh nghiệp
 • Phí tham gia: Miễn phí 

Chương trình vinh hạnh có sự tham dự của các chuyên gia: 

 • Chị Phan Thị Thu Hương, Chuyên gia tư vấn, nguyên GĐ Nhân sự cấp cao Schaeffler Việt Nam
 • Anh Nguyễn Anh Vũ, Chuyên gia tư vấn, nguyên phó Tổng GĐ VNG
 • Anh Phạm Xuân Tùng, Đồng sáng lập PeopleTrek
 • Chị Nguyễn Tuyết Minh, GĐ Tư vấn & phát triển tổ chức của L & A

Chuyên đề sẽ tập trung giải đáp thắc mắc liên quan tới các vấn đề sau: 

 1. Thiết lập mục tiêu SMART
 2. Tăng hiệu quả của phản hồi
 3. Đánh giá kết quả cuối kỳ
 4. Khen thưởng & công nhận kịp thời
 5. Đào tạo, phát triển năng lực phù hợp

** Link khảo sát toàn cầu về quản lý hiệu quả công việc của Mercer
https://bitly.com.vn/d60XfComment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required