Chat with us, powered by LiveChat

Blog Kiến thức nhân sự

Hơn một nửa các ứng viên bị từ chối bới các công ty dự tuyển vì không phù hợp với văn hóa công ty

Dựa trên một nghiên cứu, 82% những nhà tuyển dụng được khảo sát cho biết rằng sự phù hợp văn hóa của các ứng viên đóng vai trò quan trọng trong quá trình tuyển dụng.

Tuy nhiên một phần ba những người được khảo sát (32%) thì cho rằng công ty của họ tích cực đánh giá dựa vào yếu tố văn hóa. Và hơn 54% những người được khảo sát nói rằng các công ty của họ có định nghĩa rõ ràng về văn hóa.

Một con số được đưa ra trong cuộc khảo sát là 85% những người được phỏng vấn đồng ý rằng đánh giá về sự phù hợp văn hóa sẽ khó hơn là sự phù hợp về công việc và sẽ khó trong việc phát triển.

Phỏng vấn trực tiếp là hình thức phổ biến và được nhiều công ty sử dụng trong việc đánh giá sự phù hợp văn hóa của các ứng viên. Những câu hỏi đánh giá về sự phù hợp văn hóa không được dùng phổ biến mặc dù đây là một công cụ giá trị đối với những nhà tuyển dụng.

(Khoảng 500 người từ 54 đất nước đã tham gia vào cuộc khảo sát).

Cung cấp bởi Le & Associates.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *